Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 3)

Czytelnik Rynku Aptek poinformował redakcję o istnieniu w sieci rankingu sieci aptek stworzonego przez "niezależny instytut badawczy, specjalizujący się w badaniach konsumenckich" przy współpracy z jednym z portali. W badaniu proszono o ocenę 14 sieci aptek działających w Polsce. Pod uwagę brane były m.in. takie kryteria, jak: uprzejmość i fachowość aptekarzy, dostępność leków, oferowanie tańszych zamienników leków czy przystępne ceny. Wątpliwości wywołała oczywiście kwestia naruszenia zakazu reklamy aptek. - Wszelkie tego typu zestawienia lub rankingi, w których wskazane są konkretne nazwy aptek mogą stanowić naruszenie zakazu reklamy aptek, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne. W konsekwencji taka

Senacka komisja zdrowia zagłosowała za przyjęciem bez poprawek ustawy zwiększającej o 50 mln zł pulę środków na bezpłatne leki dla seniorów przewidzianą na ten rok. Limit wydatków przeznaczonych na program "75 plus" w 2018 roku zaplanowano na 643,3 mln zł. Nowela, która jest inicjatywą rządową, zwiększa tę kwotę o 50 mln zł. Ustawa, mówiąc w krótkich żołnierskich słowach, jest niezwykle prosta i polega na pewnej korekcie finansowej dla leków z tzw. listy S, przeznaczonych dla seniorów. Korekta, która wynosi 50 mln zł, to dodatkowe pieniądze na ten rok ~ wiceminister zdrowia Marcin Czech.   Źródło: Rynek Aptek

W wyniku skoordynowanych obław policyjnych, na całym świecie skonfiskowano 500 ton nielegalnych farmaceutyków o wartości 14 milionów dolarów. Akcje prowadzone były w 116 krajach na świecie, aresztowanych zostało aż 859 osób. Koncentrując się na usługach dostawczych sterowanych przez zorganizowane siatki przestępcze, w ramach operacji zamknięto 3 671 stron internetowych, stron mediów społecznościowych i witryn internetowych - Interpol. Sprzedaż nielegalnych farmaceutyków prowadzona jest w głównej mierze w sieci, w tej jej części, która jest trudno dostępna dla wyszukiwarek internetowych, co utrudnia namierzenie przestępców. Witryny sprzedają podrabiane, często niebezpieczne medykamenty otwierając kolejne i kolejne strony internetowe i korzystając z najróżniejszych form reklamy internetowej (mailingi,

7 lutego tego toku do kancelarii łódzkiego WIF wpłynął wniosek spółki X o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. Na bazie danych z KRS WIF ustalił, że w spółce doszło do zmiany wspólników, w wyniku czego została zmieniona również nazwa spółki. WIF wezwał spółkę do złożenia zaświadczenia o posiadaniu przez nowego członka prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Strona wystosowała swoje stanowisko wskazując, że spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed wejściem w życie ustawy z 7.04.2017r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która wprowadziła wymóg, aby w spółce jawnej zasiadali wyłącznie wspólnicy będący farmaceutami posiadającymi prawo do wykonywania zawodu. Spółka złożyła odwołanie od

W obliczu dodatkowego dnia wolnego, który ustawodawca uchwalił ze względu na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, wśród aptekarzy pojawiły się wątpliwości. Czy 12 listopada to dzień wolny od pracy czy jednak apteki, które w ciągu roku pełnią dyżury, będą zobowiązane do tego także tego dnia? Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym komunikacie poinformowało, że "apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy". Źródło: Ministerstwo Zdrowia - kliknij, aby przeczytać cały komunikat

Czy udział apteki w programie Karta Dużej Rodziny jest naruszeniem prawa farmaceutycznego? Mec. Krystian Szulc z ŚIA wydał w tek kwestii opinię prawną. Praktyka stosowania karty wygląda tak, że na stronach miast umieszczone są firmy honorujące kartę duże rodziny, często z określeniem, jaki rabat jest oferowany w danej firmie, co dla apteki jest zakazane. Mecenas wskazuje, że apteka winna podać tylko dane określone w art. 94a oraz uwidocznić w aptece informację, że apteka uczestniczy w programie Karta Dużej Rodziny. Informacja o wysokości bonusu dla posiadacza karty powinna znajdować się TYLKO W APTECE. Zdaniem Szulca, nie ma potrzeby zmiany obowiązującego zapisu art. 94a prawa

Dyżury aptek to niekończąca się historia. Niezwykle męcząca dla aptekarzy. Samorządowcy wykorzystując w swych argumentach misję i etykę zawodu farmaceuty, zmuszają farmaceutów do pracy ponad możliwości lub do pracy takiej, która rujnuje finansowo ich działalność. Nie chodzi tu o zbijanie kokosów, chodzi o to, aby aptekarz nie musiał dokładać z własnej kieszeni do realizowania obowiązku, który często mija się z celem. Czy spokój, próby dyskusji i wymiany argumentów przyniosą w końcu oczekiwany konsensus? Farmaceuci co do zasady są legalistami, ludźmi nieskłonnymi do brutalnej walki o swoje interesy. Nawet w tak ważkich sprawach nie palimy więc opon pod sejmem. To nasza zaleta, ale

Kilka miesięcy temu Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał odmowę wywozu 300 opakowań Colistinu TZF przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA wskazując, w aptekach szpitalnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wystąpił brak tego leku. Wywóz leku zagrożonego brakiem dostępności dla polskich pacjentów okazał się więc niemożliwy. Producent złożył jednak od decyzji GIF odwołanie i wyjaśnił, że braki leku na polskim rynku spowodowane były przeniesieniem produkcji substancji czynnej do nowego miejsca wytwarzania. Polfa wyjaśnia, że od 15 marca tego roku produkt jest już dostępny na rynku bez ograniczeń.  Spółka przedstawiła jednocześnie prognozę produkcji przedmiotowego leku w najbliższych miesiącach oraz wskazała, że obecnie produkt będzie

Podczas zgromadzenia ogólnego Europejskich Związków Zawodowych (EPhEU), które w tym roku odbyło się w Warszawie (16 października), Europejska Organizacja Związków Zawodowych, wybrała dr. n. farm. Piotra Merksa, na sekretarza generalnego EPhEU. Piotr Merks zastąpił na stanowisku mgr farm. Raimunda Podroshko z Izby Aptekarskiej w Austrii. Prezydentem organizacji została Katarina Fehir Šola z Chorwacji. Oficjalne przekazanie obowiązków odbędzie się w Wiedniu 7 grudnia 2018 roku. Źródło: Rynek Aptek  

Szanowny Panie Premierze, Panowie Ministrowie Zdrowia i Sprawiedliwości, Panie Główny Inspektorze Farmaceutyczny, Panie i Panowie Wojewodowie, Podstawą rozwoju państwa jest sprawna gospodarka. Aby taką była, państwo musi zapewnić warunki, w których przedsiębiorcy działają i konkurują uczciwie i zgodnie ze swoją misją. W tym celu na całym świecie tworzy się prawa antymonopolowe, powołuje silne instytucje, których zadaniem jest ich egzekwowanie. Prawo antymonopolowe tworzone jest by w interesie publicznym chronić konkurencję przed negatywnymi działaniami uczestników rynku. Reguluje ono zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w tym nadmiernym koncentracjom przedsiębiorstw.  O ile państwo polskie z wielką atencją roztacza antymonopolowy nadzór nad szeregiem sektorów, zadziwiającym jest pozostawienie rynku aptecznego bez