Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 3)

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) bacznie śledzi postęp prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Oczekujemy ich rychłego zakończenia i wprowadzenia tej, brakującej od lat regulacji. Jesteśmy przekonani, że ten akt, dzięki racjonalnym i jasno sformułowanym zapisom może rozwiązać wiele obecnych nieprawidłowości rynku aptecznego. W pierwszym rzędzie upatrujemy w nim szansę na ustanowienie pełnej niezależności zawodowej farmaceuty, jako medycznego zawodu zaufania publicznego. To właśnie ona jest podstawowym warunkiem właściwego wykonywania przez nas, farmaceutów powierzonych nam publicznych zadań w systemie ochrony zdrowia. Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach aptecznych (czyli ok. 50% wszystkich aptek) co do zasady mają

Odpowiadając na absurdalne ataki ZPP i ZPA Pharmanet na ustawę nazwaną „apteka dla aptekarza” pragniemy zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1. Związek Pracodawców Aptecznych Pharmanet reprezentuje interesy m.in. wszystkich zagranicznych korporacji, które prowadzą w Polsce sieci aptek. http://www.pharmanet.org.pl/ 2. ZPA Pharmanet jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Konfederacji Lewiatan, a ZPP i Lewiatan reprezentują interesy ZPA Pharmanet i jego członków. http://zpp.net.pl/zpa-pharmanet-w-gronie-czlonkow-zpp/ http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/czlonkowie/zwiazki_branzowe/zwiazek_pracodawcow_aptecznych_pharmanet 3. Reprezentowane przez ZPP (Pharmanet i Lewiatan) korporacje od lat, naruszając przepisy antykoncentracyjne opisane w ustawie Prawo Farmaceutyczne zdobywają przewagę na polskim rynku aptecznym, doprowadzając do sytuacji, że ok. 10% rynku działa z naruszeniem przepisów (2016r). (uzasadnienie ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1126) 4. Jak wynika z raportów ministerstwa

Po sukcesie projektu „KRS-apteki” w ramach którego, dzięki Państwa zaangażowaniu i zgłoszeniom, stworzyliśmy i opublikowaliśmy bazę aptek i spółek prawdopodobnie naruszających przepisy AdA, czas na kolejną analizę rynku i zbudowanie następnego, przydatnego nam materiału. Tym razem zajmiemy się bazą sieci przekraczających 1% aptek w województwie, czyli naruszających art. 99.3 Prawa Farmaceutycznego, co do których winien być zastosowany art. 37ap w kierunku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. ZAPPA, zgodnie ze swym statutem od dnia powstania analizuje rynek pod względem naruszeń Prawa Farmaceutycznego, tworzy raporty i kieruje sprawy do WIF. Dotychczas wysłaliśmy już wnioski o cofnięcie ponad 400 zezwoleń na prowadzenia aptek właśnie za

Nikt chyba nie zaprzeczy, że e-recepta i szerzej - informatyzacja służby zdrowia jest konieczna. Rynek dostosowuje się do oczekiwań pacjentów i trendów panujących w innych branżach. Jeśli inwestycja ta zostanie przeprowadzona mądrze, przyniesie same korzyści. Ważne, by wiedza, dane pozyskiwane ze skanowania rynku, służyły wyciąganiu wniosków i poprawianiu systemu. E-recepta jak każda inwestycja, musi być dokładnie zaplanowana, w szczególności w kwestii dopasowania do aktualnych możliwości uczestników rynku. Tak jak nie ma sensu budowanie autostrady bez możliwości wjechania na nią, tak nie ma sensu tworzenie systemu informatycznego, do którego nie można się podłączyć. Z reguły prace nad autostradą zaczyna się od

Realizując swoje statutowe cele, w trosce o polski rynek aptek, a także niosąc pomoc Inspekcji Farmaceutycznej, publikujemy listę 546 aptek (4% rynku), co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że po wejściu w życie ustawy AdA, zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione. Zgodnie ze stanowiskiem GIF (dostępnym tu: http://aptekarze.org.pl/do-pobrania/), czyli organu kierującego (art. 110 u.p.f.) i ustalającego kierunki działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (art. 115.1. pkt 1 u.p.f.), zachodzą podstawy, aby wobec tych aptek wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie, czy podejrzenie to jest zasadne i w konsekwencji – czy zachodzą podstawy do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na ich prowadzenie. Załączone zestawienie jest owocem

Chorobliwa skłonność do dochodzenia urojonych krzywd – tak określić można ostatnie działania techników farmaceutycznych. Protest wspierany i podsycany przez zagraniczne sieci, dla techników jest efektem niezrozumienia treści rozporządzenia, a dla sieci chęcią podsycania niepokojów w Ministerstwie Zdrowia. Tymczasem, wbrew panicznym artykułom w tabloidach, apteki będą działały sprawnie jak co dzień, co podkreśla w swoim najnowszym komunikacie Naczelna Izba Aptekarska. W związku z nieprecyzyjnymi informacjami pojawiającymi się w niektórych mediach (m.in. Super Express, Radio Zet) informuję, że organizatorem zapowiadanej na wrzesień br. akcji protestacyjnej są organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych, a nie farmaceutów. Farmaceuci nie mają nic wspólnego z tymi działaniami. Od czego się

Mieć aptekę i jednocześnie nie mieć apteki? Tak może się stać, jeśli dobrze nie przeanalizujesz umowy franczyzowej. W założeniu podmiot z którym jako farmaceuta podpisujesz umowę ma wspomóc rozwój Twojego biznesu – gwarantować wsparcie marketingowe, atrakcyjne oferty i szybki serwis. W rzeczywistości często tracisz kontrolę nad jej prowadzeniem, jednocześnie dalej w pełni za nią odpowiadając. Naczelna izba Aptekarska opublikowała komunikat, w którym wprost przestrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o współpracy franczyzowej. Wskazuje, że coraz częściej spływają do niej informacje „że podmioty, które na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie mogą uzyskać nowego zezwolenia na prowadzenie apteki lub nie mogą zwiększać liczby prowadzonych

Jak wygląda rynek aptekarski w Polsce w kontekście patriotyzmu gospodarczego? Zapraszamy do wysłuchania audycji, w której udział wzięli Marcin Wiśniewski - aptekarz, założyciel i szef związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, Ewa Strzelec - aptekarz, członek zarządu związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek oraz Mariusz Politowicz - przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej. Goście radia rozmawiali o sensie wprowadzenia "Apteki dla Aptekarza", płacenia podatków w Polsce, opieki farmaceutycznej i wyższości jakościowej aptek prowadzonych przez farmaceutów nad aptekami sieciowymi, których działalność może być uznana za zagrożenie zdrowia publicznego. Aby posłuchać audycji kliknij TUTAJ.

Zaczyna się nam ulewać, jesteśmy od lat ubezwłasnowolnieni, coraz częściej pozostając więźniami swoich aptek, z nikczemnym wynagrodzeniem, często bez wyboru, bez prawa głosu na temat naszej przyszłości. O zawodzie i rynku decydują ludzie spoza zawodu, często realizujący cudze, partykularne interesy, sprzeczne z interesem pacjentów, interesem państwa. I prowadzą do jego degradacji, której nie chcemy doświadczać. Mamy już szczerze dość tłumaczenia, uczenia urzędników aptekarstwa zawiłości tego rynku, upominania się o wykorzystanie naszego potencjału, za który zapłacił polski pacjent - podatnik. Ostatnio przekroczono kolejne granice. Tekst Manifestu Aptekarzy z 2015r, z którym rozpoczynaliśmy walkę z patologiami na rynku aptek staje się znów aktualny.

Opieka farmaceutyczna to temat dyskutowany od lat, funkcjonujący w wielu krajach, będący uzupełnieniem pracy medyków. Obecnie top trendów w ochronie zdrowia. My, polscy farmaceuci od lat walczymy o jej wprowadzenie. OF niesie korzyść dla pacjentów, systemu, płatnika. Dowodzą tego doświadczenia wielu krajów. To także korzyść dla nas - poprzez ugruntowanie naszej pozycji w systemie ochrony zdrowia, a także wykorzystanie potencjału jaki posiadamy. Od dawna zastanawialiśmy się nad określeniem grupy pacjentów od której można by zacząć wdrażanie opieki farmaceutycznej. Niepełnosprawni byli rozważani na pierwszymi miejscu, jako grupa naturalnie najbardziej potrzebująca i łatwa do zidentyfikowania. „Wrzutkę” dotyczącą wysyłkowej sprzedaży leków rx potraktowaliśmy jako szansę