Title Image

O nas

Strona główna  /  O nas

W wyniku liberalizacji prawa w latach 2002-2017, upadło tysiące tradycyjnych, profesjonalnych i dobrze pełniących swą publiczną funkcję polskich aptek.

W ich miejsce, często z naruszeniem przepisów prawa powstawały niemające nic wspólnego z zawodem aptekarza komercyjne sieci aptek, nastawione wyłącznie na generowanie zysków.

Pacjent stawał się klientem, farmaceuta, będący przed laty fachowcem od leków i reprezentantem wolnego medycznego zawodu – ekspedientem, sprzedawcą towaru, podlegającym poleceniom nieprofesjonalnego szefa – biznesmena.

Zamiast, zgodnie ze swoją misją realizować potrzeby zdrowotne pacjentów, został zmuszony do realizacji strategii biznesowych pracodawcy. Stał się jego podwładnym.

Efektem tej niekontrolowanej transformacji oraz przejścia z systemu etycznego na system merkantylny, było i jest powstawanie coraz poważniejszych patologii, których największą ofiarą stał się właśnie pacjent.

Efektem pracy dla zysku i kosztem pacjenta w Polsce brakuje obecnie ponad 200 leków sprzedawanych za granicę a tam osiąga się wyższą marżę.

Również dla zysku, za pomocą technik sprzedażowych, promocji i reklamy statystyczny Polak spożywa najwięcej medykamentów spośród obywateli Europy.

Polska traci ważne ogniwo systemu opieki zdrowotnej – 30 tysięcy profesjonalnych farmaceutów to potencjał, z którego nie powinno się rezygnować, szczególnie w sytuacji starzejącego się społeczeństwa oraz powiększającego się deficytu lekarzy.

Polska traci też wpływy podatkowe – ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że jeden pojedynczy „mały” aptekarz płaci nominalnie wyższe podatki, niż tysiące aptek sieciowych.

Poważnym problemem staje się również ten, że coraz więcej aptek staje się własnością zagranicznych korporacji, które w miarę swego rozwoju w Polsce z coraz większą siłą lobbują za uwolnieniem, pełną liberalizacją polskiego prawa.

Brak zatrzymania procesu sieciowania rynku mógłby doprowadzić do jego monopolizacji, ponadto do całkowitej i nieodwracalnej utraty kontroli państwa i nad samym obrotem lekami, i nad wydatkami, które musi ponosić na ich refundację.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) jest organizacją, której celem jest zatrzymanie złych tendencji, przywrócenie rynku aptek do stanu pełnej zgodności z prawem, a również przywrócenie aptek i aptekarstwa narodowemu systemowi ochrony zdrowia.

Naszym celem zawsze był, jest i będzie pacjent.

My, członkowie ZAPPA, wszyscy jesteśmy Farmaceutami, z definicji: wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, zajmującymi się ochroną zdrowia publicznego, wykonującymi czynności mające zapewnić optymalny stan zdrowotny pacjentów i właścicielami polskich, profesjonalnych aptek.

Wraz z innymi farmaceutami tworzymy oparty o art. 17. Konstytucji RP Samorząd Zawodowy, reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, który sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Wszyscy jesteśmy związani zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Etyki Aptekarza RP.

Wszyscy chcemy „żyć w normalnym kraju”, a dla nas „normalny kraj”, to ten, który dba o swoich obywateli, czyli stawia wyżej zdrowie i profesjonalną opiekę nad nim, opartą na własnych specjalistach, niż realizację jakichkolwiek biznesowych strategii, w szczególności zagranicznych.

To też kraj, który chroni własny rynek, własne inwestycje. A my jesteśmy właśnie efektem inwestycji polskich podatników, którzy zapłacili za nasze wykształcenie po to, byśmy mogli im służyć wiedzą, pracą i naszym czasem.