Płatne nadgodziny? Nie w przypadku kierownika apteki

Kierownik apteki wniosła o zapłatę 9 tysięcy złotych za pracę w ramach godzin nadliczbowych. Kobieta wyliczyła, że każdego dnia pracowała 4 godziny więcej niż zakładała umowa (8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu).

Pozwana spółka wniosła o oddalenie pozwu, powołując się na przepis art. 151(4) par. 1kp i wskazując, że pracownik zarządzający zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

Sąd uznał, że „apteka stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w rozumieniu powołanego przepisu jako że jej stopień samodzielności wynikał ze struktury organizacyjnej zakładu pracy i nie miał on charakteru doraźnego tylko trwały. Kobieta pełniła funkcję kierownika takiej struktury (apteki)”.

 

Źródło: Rynek Aptek (kliknij i przeczytaj więcej)

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www