Apteki podejrzane o prowadzenie przez podmioty nieuprawnione – lista

Realizując swoje statutowe cele, w trosce o polski rynek aptek, a także niosąc pomoc Inspekcji Farmaceutycznej, publikujemy listę 546 aptek (4% rynku), co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że po wejściu w życie ustawy AdA, zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione. Zgodnie ze stanowiskiem GIF (dostępnym tu: https://aptekarze.org.pl/do-pobrania/), czyli organu kierującego (art. 110 u.p.f.) i ustalającego kierunki działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (art. 115.1. pkt 1 u.p.f.), zachodzą podstawy, aby wobec tych aptek wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie, czy podejrzenie to jest zasadne i w konsekwencji – czy zachodzą podstawy do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na ich prowadzenie.

Załączone zestawienie jest owocem akcji ZAPPA, w której aptekarze zgłaszali apteki podejrzewane o przejęcie dokonane przez podmioty nieupoważnione. Nie jest zatem kompletne i będzie w dalszym ciągu uzupełniane.

Wskazuje ono daty, w których wpisano w KRS nowych wspólników spółek prowadzących apteki ogólnodostępne po wejściu w życie ustawy AdA. Data wpisu nie jest datą transakcji przeniesienia udziałów. Dlatego sam fakt wpisania w KRS nowych wspólników po wejściu w życie ustawy AdA nie jest równoznaczny z tym, że przeniesienie własności udziałów również nastąpiło po wejściu w życie ustawy AdA. Niemniej, im dłuższy okres od wejścia w życie ustawy AdA do chwili wpisu nowych wspólników w KRS, tym większe jest prawdopodobieństwo, że i sama transakcja przeniesienia własności udziałów nastąpiła po wejściu w życie ustawy AdA.

Przedmiotem postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym powinno być więc przede wszystkim ustalenie, czy czynności prawne związane z przejęciem zostały dokonane już po wejściu w życie ustawy AdA.

Stwierdzenie takiego faktu, zgodnie ze stanowiskiem GIF powinno uzasadniać zweryfikowanie przez organy, czy zachodzą przesłanki obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać takich ustaleń, listę przekazujemy do wiadomości publicznej, w tym wiedzy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, celem sprawdzenia słuszności naszych podejrzeń, zaznaczając, że nie ma pewności, czy wymienione apteki zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione, ale zachodzi takie podejrzenie, uzasadnione datami wpisów nowych wspólników w KRS.

ZAPPA jednocześnie przypomina, że art. 37ap stanowi o obligatoryjnym cofnięciu zezwolenia aptekom, które przestały spełniać warunki prowadzenia działalności, do których to warunków z całą pewnością należą przepisy antykoncentracyjne.”

Zobacz zestawienia – KLIKNIJ.

 

Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www