Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Rynek aptek od lat zmienia swoją strukturę w kierunku zagrażającym zdrowiu publicznemu. Apteki, które powinny służyć pacjentowi stają się - poprzez przejmowanie ich przez komercyjne handlowe sieci - maszynkami do zarabiania pieniędzy. Traci pacjent, skarb państwa i system ochrony zdrowia. Dlatego my, aptekarze skupieni w Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) podejmujemy kolejny ruch w kierunku profesjonalizacji aptek w Polsce i przywrócenia rynku do stanu zgodnego z prawem. Otwieramy pierwszą w Polsce Giełdę Aptek stworzoną przez aptekarzy dla aptekarzy.  Skąd ten pomysł? Jesteśmy farmaceutami, przedstawicielami medycznego wolnego zawodu, odpowiadamy za zdrowie polskich

  • Sprawa dotyczy postępowań sądowo-administracyjnych o sygn. akt: VI SA/Wa 902/19 i VI SA/Wa 903/19 z udziałem Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie skarg na decyzje organów Inspekcji Farmaceutycznej odmawiające usankcjonowania zmiany wspólnika w składzie spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępnej, polegającej na dodaniu spółki z o.o. Spółka jawna posiadająca w dniu wejścia w życie tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza” zezwolenie na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie może rozszerzyć składu wspólników o spółkę z o.o.    W dniu 31 października br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył dwie skargi podmiotu prowadzącego apteki ogólnodostępne w formie spółki

  • Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty jest tak dyskusyjny jak bardzo był wyczekiwany. Dyskusyjny, bo w dokumencie od którego farmaceuci oczekiwali potwierdzenia niezależności i decyzyjności widzimy zapisy, które w rzeczywistości nie zmieniają niczego. Jak wskazuje Piotr Sędłak - w miejsce konkretów pojawiły się androny. Androny, które w żaden sposób nie chronią farmaceutów przed naciskami właścicieli aptek zorientowanych wyłącznie na zysk, nie chronią stosunku pracy farmaceutów

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!