Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską zaprasza wszystkich farmaceutów na cykl wykładów pt. "Jesień ze szczepieniami". Znakomici wykładowcy będą mówić nie tylko o szczepieniach, ale także o profilaktyce chorób zakaźnych. Wykłady w ramach "Jesieni ze szczepieniami" poprowadzą prof. n. med. Teresa Jackowska, prof. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. Ernest Kuchar, dr n. med. Ilona Małecka, dr Łukasz Durajski, mgr farm. Paulina Front i mgr Zbigniew Kowalski. Będziemy rozmawiać o szczepieniach jako profilaktyce chorób zakaźnych, szczepieniach przeciwko COVID-19 i innym chorobom, organizacji szczepień w aptekach, a także o

  • Publikujemy stanowisko Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA), które przygotowali dr Jacek Borowicz, r.pr. Katarzyna Piotrowska – Radziewicz oraz mgr farm. Marcin Wiśniewski, prezes ZAPPA. [Stanowisko do pobrania w pliku PDF] Wstęp Uchwalona dnia 10 grudnia 2020 r. ustawa o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021.97 z dnia 2021.01.15 – dalej jako u.o.z.) określa w art. 1 zasady: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty; wykonywania zawodu farmaceuty; ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Na mocy jej przepisów ustanowiony został zatem zawód regulowany farmaceuty. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie dookreślenie, w szczególności, statusu aptekarza (czyli farmaceuty wykonującego zawód w aptece, punkcie aptecznym, dziale

  • Dolnośląska Izba Aptekarska opublikowała komunikat, w którym odniosła się do swojego udziału w sprawach dotyczących prób niezgodnego z Prawem farmaceutycznym przejmowania aptek przez zagraniczne grupy kapitałowe na terenie Dolnego Śląska. Komunikat DIA ma związek z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (VI SA/Wa 886/20), który został wydany 14 maja br. Sąd oddalił skargi na decyzje Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej o odmowie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki. Sprawa dotyczyła próby przejęcia apteki prowadzonej dotychczas na terenie Polkowic na rzecz spółki farmaceutów, która – jak wynika z zebranego przez Inspekcję materiału dowodowego – była zależna od

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!