Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • ZAPPA ogłasza ogólnopolski konkurs na firmę (eksperta), która na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów, wykaże czy wskazane sieci apteczne płacą, czy nie płacą podatków na poziomie zbliżonym do aptek indywidualnych. Zgłoszenia prosimy kierować na mail: kontakt@aptekarze.org.pl. Z analiz dokonanych na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Rejestru Aptek oraz IQvia wynika, ze osoby fizyczne (apteki indywidualne, vide Rejestr Aptek CSIOZ) płacą podatki dochodowe na poziomie ok. 1% realizowanego przychodu. Z ogólnodostępnych danych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit), dotyczących podatników o rocznych obrotach przekraczających 50 mln EUR wynika, że ujęte w rejestrze

  • Z radością zawiadamiamy, że 28. lipca podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał 12 decyzji kończących postępowanie z wniosku ZAPPA w sprawie naruszania przez sieć DOZ obowiązujących od 2004 r. limitów antykoncentracyjnych, 1% w województwie (jedna z decyzji w załączeniu). WIF potwierdził, że 12 spółek DOZ stanowi grupę kapitałową, która prowadzi w województwie 16 aptek. Limit antykoncentracyjny w woj. podlaskim wynosi 4 apteki.  Zatem 12 aptek DOZ działa z naruszeniem prawa – art. 99.3 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Na mocy decyzji WIF, grupa kapitałowa prowadząca sieć aptek DOZ została zobowiązana do usunięcia uchybień i dostosowania się

  • Przedwczoraj ruszyły prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Jako związek pracodawców deklarujemy nasze 100% poparcie dla pełnej niezależności farmaceutów, z bezwzględnym rugowaniem z rynku pracodawców ją naruszających. System dystrybucji leków ma być bezpieczny dla pacjenta. Farmaceuta jest gwarantem bezpieczeństwa, a przedsiębiorca nie może tej gwarancji naruszać. Oczekujemy tożsamej deklaracji od Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz organizacji powiązanych: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP.

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!