Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Szanowny Panie Premierze, Panowie Ministrowie Zdrowia i Sprawiedliwości, Panie Główny Inspektorze Farmaceutyczny, Panie i Panowie Wojewodowie, Podstawą rozwoju państwa jest sprawna gospodarka. Aby taką była, państwo musi zapewnić warunki, w których przedsiębiorcy działają i konkurują uczciwie i zgodnie ze swoją misją. W tym celu na całym świecie tworzy się prawa antymonopolowe, powołuje silne instytucje, których zadaniem jest ich egzekwowanie. Prawo antymonopolowe tworzone jest by w interesie publicznym chronić konkurencję przed negatywnymi działaniami uczestników rynku. Reguluje ono zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w tym nadmiernym koncentracjom przedsiębiorstw.  O ile państwo polskie z wielką atencją roztacza antymonopolowy

  • Szeroko dyskutowana zmiana prawna, umożliwiająca wysyłkową sprzedaż leków na receptę osobom niepełnosprawnym budzi kontrowersje. Począwszy od względów bezpieczeństwa transportu, przez ich doręczenie do rąk własnych,  po możliwości wielu nadużyć. Czy Polacy tej zmiany oczekiwali? Czy chcieliby, aby leki dostarczał im kurier? Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki zleciło przeprowadzenie w tym temacie badania opinii. Co pokazują wyniki? Okazuje się, że badani (polscy pacjenci) nie orientują się jakie przepisy regulują kwestię wysyłkowej sprzedaży leków. Brak świadomości dotyczy aż 64% respondentów. Znamienny jest fakt, że aż 66% Polaków sprzeciwia się wysyłkowej sprzedaży leków (wyjątkiem

  • Eugeniusz Jarosik, prawnik, dyrektor Biura WOIA w Poznaniu w "Farmacji Wielkopolskiej" przedstawia swoją opinię na temat zaskakującej, bo nagłej i nie poprzedzonej postulatami zainteresowanych, zmiany w Prawie farmaceutycznym - wysyłkowej sprzedaży leków dedykowanej osobom niepełnosprawnym. W swojej rozprawce Pan Eugeniusz wymienia szereg zagrożeń związanej z szybkim, niekonsultowanym i nieprzemyślanym wdrożeniem pomysłu. Wskazuje on na: brak zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającemu farmaceucie na weryfikację orzeczenia o niepełnosprawności; brak właściwego nadzoru ze strony inspekcji farmaceutycznej nad internetową sprzedażą leków; brak mechanizmów pozwalających na kontrolę firm kurierskich i pocztowych w zakresie obrotu lekiem; wzrost zagrożenia wprowadzania

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!