Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Liczba aptek spada - informuje na swojej stronie PharmaNet reprezentujący interesy zagranicznych sieci aptek i straszy polskich pacjentów. To prawda - spada, ale warto wprost wyjaśnić, że jest to trend potrzebny. To objaw zdrowienia rynku. W Polsce aptek nadal jest zbyt dużo, aby rynek apteczny funkcjonował właściwie. Mówiliśmy o tym ponad pół roku temu wydając raport „Apteki w Polsce”. Wskazywaliśmy w nim wówczas jasno, że liczba aptek w Polsce jest nieadekwatna do liczby mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na jedną aptekę przypada w Polsce średnio 2628 osób, w poszczególnych województwach

  • Na wniosek ZAPPA Warmińsko-Mazurski WIF wszczął postępowanie wobec aptek DOZ działających z naruszeniem limitów koncentracyjnych na terenie województwa. Obecnie w całej Polsce toczy się już ok. 70 postępowań przeciw tej sieci i w tej sprawie, rozpoczętych właśnie z wniosku ZAPPA. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że pozyskane informacje o działaniach podjętych przez zezwoleniobiorcę rodzą podejrzenia zaprzestania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w myśl art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, w zakresie naruszenia przez zezwoleniobiorcę art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3

  • Informujemy, że przed Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym („WIF”) w Katowicach z wniosku ZAPPA toczy się postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek, w związku z naruszeniem przepisów art. 99 ust. 3 i 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne („PF”). Według ZAPPA, do naruszenia przepisów mogło dojść podczas próby sprzedaży lokalnej małej sieci aptek (większej sieci aptek.  Poprzez zmiany w składzie osobowym wspólników spółki mogło także dojść do naruszenia postanowień art. 99 ust. 4 PF. Potwierdzenie tych naruszeń prawa w toczącym się postępowaniu administracyjnym powinno doprowadzić do cofnięcia zezwoleń spółce

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!