Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Strukturę rynku aptek w Polsce wraz z jego największymi bolączkami opisywaliśmy w naszym raporcie "Apteki w Polsce". Dziś na temat drogi od "wolnej amerykanki" do standardu krajów rozwiniętych przeczytać możecie artykuł naukowy opublikowany na łamach międzynarodowego, prestiżowego periodyku International Journal of Environmental Research and Public Health. Jego autorami są Marcin Wiśniewski -  prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, doktor nauk o zdrowiu - Urszula Religioni  oraz dr. n. farm., Redaktor Naczelny „Farmakoekonomika Szpitalna” - Piotr Merks.  W artykule przedstawiono sytuację na rynku aptek ogólnodostępnych przed i po wprowadzeniu ustawy „Apteka dla farmaceuty”. Zwrócono uwagę

  • Opublikowane wczoraj uzasadnienie wyroku VI SA/Wa 738/2 można podsumować krótko:  Sąd szczegółowo przeanalizował umowę tzw. „franczyzy” zawartą między siecią aptek, a spółką jawną farmaceutów i nie miał najmniejszej wątpliwości, że owa „franczyza”, to zwykłe „słupowanie”, dokonane przez (zagraniczną) korporację prowadzącą w Polsce sieć aptek, co wcześniej podniosły WIF oraz GIF. Wątpliwości nie mieliśmy również my, aptekarze, na Krajowym Zjeździe w styczniu br., gdy podjęliśmy głośną uchwałę, zwaną potocznie „antysłupową”.  Mimo jasnego stanowiska sądu, organów inspekcji czy samorządu, dziwi spokój kilkunastu naszych młodych kolegów/koleżanek, „franczyzobiorców” (wobec wyroku, „słupów”) dumnych, bo „złapali Pana Boga

  • Odnosząc się do pisma z dnia 5 października 2020 r. znak: WPL.647.2020.PD skierowanego do Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w którym zostały przekazane uwagi Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: „MŚP”) do rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk sejmowy nr 238), Związek Aptekarzy, Pracodawców Polskich Aptek (dalej: „ZAPPA”) wnosi o ich wycofanie. Po pierwsze, należy wskazać, że Rzecznik MŚP na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.648) jest zobowiązany m.in. do bezstronności i równego

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!