Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności

ZAPPA ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa chcących sprzedać aptekę oraz wszystkich farmaceutów chcących kupić aptekę na naszą nową, dostosowaną do przepisów AdA 2.0 GIEŁDĘ APTEK ZAPPA. Znajdziecie ją Państwo na naszej stronie www.aptekarze.org.pl w zakładce „Giełda aptek”: przejdź do informacji o Giełdzie Aptek, przejdź do ogłoszeń sprzedaży/kupna aptek. Giełda Aptek ZAPPA funkcjonuje od 2018 r. To pierwsza tego typu giełda w Polsce, kojarząca ze sobą niezależnych aptekarzy, którzy chcą kupić lub sprzedać aptekę. Połączyliśmy już dziesiątki farmaceutów. Niestety do czasu wejścia w życie ustawy AdA2.0 musieliśmy ukrywać ogłoszenia przed dostępem sieci i „słupów”. Dziś możemy już działać w pełni jawnie i otwarcie! Na naszej Giełdzie

18 kwietnia 2023 r. jest ważną data dla polskiego aptekarstwa. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach o sygnaturach: GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19, II GSK 719/20 oraz II GSK 720/20 podzielił stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Związku Aptekarzy – Pracodawców Polskich Aptek oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wczoraj opublikowano pisemne uzasadnienie pierwszego z wyroków. Sprawy te były jednakowe rodzajowo i dotyczyły zmian podmiotowych – wspólników spółek jawnych próbowano zastąpić spółkami z o.o. lub osobami, które nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne (nie są farmaceutami lub spółkami farmaceutów). Proceder ten służył obchodzeniu prawa. Tą drogą

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) w pełni i bez zastrzeżeń popiera poprawkę antykoncentracyjną procedowaną obecnie w Sejmie, druk 3458, uszczelniającą ustawę „Apteka dla aptekarza” („AdA”) wprowadzoną w 2017 r. ZAPPA pragnie zwrócić uwagę, że zasada „Apteka dla aptekarza” obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i inne). 81 proc. aptek w Unii prowadzonych jest w tym modelu. Orzecznictwo TSUE jednoznacznie uznaje, że apteki prowadzone wbrew tej zasadzie mogą powodować zagrożenie zdrowia publicznego. Komisja Europejska w liście skierowanym w 2020 r. do polskiego Rządu uznaje, że niezależność zawodową farmaceuty najlepiej zabezpieczyć w aptekach będących własnością zawodowych farmaceutów. Ustawa „AdA” skopiowała

My, Aptekarze Polscy, mający poczucie obowiązku i powierzonej nam misji w ochronie zdrowia publicznego, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec działań i złych decyzji rządu i parlamentu, prowadzących do upadku polskiego systemu dystrybucji leków. Dostrzegamy poważne, negatywne i niekontrolowane zmiany dokonujące się w obszarze obrotu lekami, stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów oraz interesów państwa. Dostrzegamy uporczywy i niebezpieczny dla pacjentów brak leków ratujących zdrowie i życie, wynikający z działań firm farmaceutycznych, aptek sieciowych, hurtowni farmaceutycznych, które łamiąc prawo, sprzedają leki poza granice kraju, osiągając tym samym ogromne zyski. Dostrzegamy istniejący nieoficjalny rynek leków (internet, ogłoszenia, bazary) pozbawiony kontroli farmaceuty i inspekcji farmaceutycznej,

Zachęcamy do lektury artykułu "Przepisy antykoncentracyjne w ustawie - Prawo farmaceutyczne", który się ukazał w "Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego". Prof. Maciej Rogalski, radca prawny obala linię prezentowaną przez sieci apteczne, zgodnie z którą warunki antykoncentracyjne są jedynymi warunkami prowadzenia aptek, których nie trzeba spełniać podczas ich prowadzenia. Autor tego artykułu - prof. Maciej Rogalski w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego i radca prawny - analizuje art. art. 99 ust. 3 pkt 2–3 Prawa farmaceutycznego przewidujący ograniczenia antykoncentracyjne dla podmiotów prowadzących apteki, oraz postanowienia art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f., zgodnie z którymi organ wydający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej cofa zezwolenie,

Przedstawiamy najnowszą wersję ekspertyzy biegłego, pokazującą wysokość podatku, jaki w latach 2017-2021 zapłaciły apteki sieciowe i indywidualne. Apteki indywidualne miały o połowę niższe obroty niż „sieciówki”, a odprowadziły 2,5 razy więcej podatków i wykazały pięciokrotnie niższą stratę. Sieci apteczne odpowiadają za zmniejszenie wpływów do budżetu państwa. Od kilku lat jako Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) zwracamy uwagę na to, że część sieci aptecznych działających na polskim rynku nie płaci podatku dochodowego. Regularnie więc monitorujemy wysokość podatków odprowadzanych przez apteki. Zlecamy także niezależne ekspertyzy. Tym razem spółka Eureka Auditing z Poznania na zlecenie ZAPPA opracowała ekspertyzę w zakresie podatku dochodowego odprowadzanego

Wczoraj, 18 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć bardzo ważnych wyroków w sprawach o sygnaturach: GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19, II GSK 719/20oraz II GSK 720/20. Wszystkie sprawy dotyczyły spółek jawnych prowadzących apteki, w których dotychczasowych wspólników próbowano zastąpić osobą, która nie jest farmaceutą lub spółką farmaceutów, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Tą metodą, już po wprowadzeniu ustawy tzw. „Apteka dla Aptekarza”, zagraniczne sieci przejęły w Polsce szereg aptek, co zrodziło sprzeciw Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ZAPPA i NIA. Dziesiątki podobnych spraw toczą się obecnie w inspekcji farmaceutycznej oraz sądach. Konkretnym zagadnieniem

"Farmaceuci będący właścicielami aptek zasługują na ochronę państwa oraz umożliwienie im funkcjonowania na rynku aptecznym na zasadach uczciwej konkurencji, tak jak ma to miejsce w wielu innych krajach Unii Europejskiej" - to fragment petycji, którą ZAPPA złożył w listopadzie ub.r. do sejmowej Komisji ds. Petycji. W ostatnich dniach wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział wprowadzenie przepisów, które uszczelnią ustawę "Apteka dla Aptekarza". Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek od wielu miesięcy wskazuje na taką potrzebę. W listopadzie ub.r. prezes ZAPPA Marcin Wiśniewski złożył petycję do sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia aptek, w tym udzielania

ZAPPA przeprowadził w ostatnich tygodniach badanie wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez farmaceutów prowadzących apteki za rok 2021. Zapytaliśmy 100 podmiotów - farmaceutów prowadzących apteki, jaki jest stosunek zapłaconego przez nich podatku dochodowego do całości przychodu. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że aptekarze indywidualni zapłacili podatek dochodowy na poziomie 1,8-2,6% całkowitego przychodu. Badanie przeprowadziliśmy, ponieważ z danych udostępnianych corocznie przez Ministerstwo Finansów wynika, że sieci apteczne podatków nie płacą wcale albo płacą je szczątkowe, pomimo miliardowych obrotów (zestawienie poniżej). Tym badaniem ZAPPA po raz kolejny (zobacz: raport o podatkach) udowadnia decydentom, że polscy aptekarze są solidnym płatnikiem podatków, a więc godnym partnerem polskiej gospodarki. Nie

Szanowni Członkowie, informujemy, że Zarząd ZAPPA podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromodzenia Członków Związku na dzień 3 grudnia br. Zawiadomienie znajduje się na stronie www Facebook w grupie dostępnej wyłącznie dla Członków ZAPPA. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zawiadomieniem oraz obecność. Z pozdrowieniami, Zarząd Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek