Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności

Właściciel sieci Gemini zapowiada zaskarżenie Polski do arbitrażu – żąda wycofania ustaw adA i AdA 2.0 albo wysokich odszkodowań. W ostatnich, głośnych wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że farmaceuci prowadzący apteki w ramach franczyzy sieci (w środowisku nazywani nieładnie „słupami") są kontrolowani przez sieć, a cały proces wiązania ich umowami był nakierowany na omijanie prawa. W ocenie sądu, o zależności farmaceutów od sieci świadczy szereg faktów, m.in. charakter umów (farmaceuci praktycznie są pozbawieni wpływu na formalnie własne apteki), ale również fakt, że owi farmaceuci, mimo iż formalnie nabyli po 4 apteki, w rzeczywistości są etatowymi kierownikami zupełnie innych aptek tej

Właściciel sieci Gemini zapowiada zaskarżenie Polski do arbitrażu – żąda albo wycofania ustawy AdA 2.0, albo wysokich odszkodowań, z tytułu utraconych zysków na skutek wprowadzenia tej ustawy. Problem jednak w tym, że apteki Gemini nie przynoszą zysku. Tak przynajmniej wynika z dokumentów finansowych prowadzących je spółek (za 2022 r.). W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy dane finansowe 45 spółek jawnych będących oficjalnie spółkami franczyzowymi tej sieci, prowadzących dziś łącznie 154 apteki pod szyldem „Gemini”. W okresie swojej działalności spółki te wygenerowały łączny obrót 3,2 mld zł i zadeklarowały łączną stratę na poziomie 304 mln zł. W 2022 r. statystyczna apteka tej grupy zanotowała w przybliżeniu

Wraca sprawa arbitrażu. Właściciel sieci aptek Gemini wszczął spór na podstawie traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych pomiędzy Polską a USA. Powodem jest uchwalenie i wejście w życie nowelizacji przepisów Prawa Farmaceutycznego, potocznie zwanych "Apteką dla aptekarza 2.0" - ustaliła Wirtualna Polska. Kwota odszkodowania, którego będzie żądał amerykański fundusz, jest niejawna. Od jednej ze stron sporu usłyszeliśmy, że może sięgać nawet kilku miliardów dolarów - czytamy dalej. Problem w tym, że Gemini w Polsce prawdopodobnie nie zarabia. Spółki franczyzowe tej sieci (zdaniem sądu administracyjnego, silnie zależne od spółki Gemini - sąd badał dotychczas kilka z nich) generują astronomiczne straty, nie płacą podatku

ZAPPA ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa chcących sprzedać aptekę oraz wszystkich farmaceutów chcących kupić aptekę na naszą nową, dostosowaną do przepisów AdA 2.0 GIEŁDĘ APTEK ZAPPA. Znajdziecie ją Państwo na naszej stronie www.aptekarze.org.pl w zakładce „Giełda aptek”: przejdź do informacji o Giełdzie Aptek, przejdź do ogłoszeń sprzedaży/kupna aptek. Giełda Aptek ZAPPA funkcjonuje od 2018 r. To pierwsza tego typu giełda w Polsce, kojarząca ze sobą niezależnych aptekarzy, którzy chcą kupić lub sprzedać aptekę. Połączyliśmy już dziesiątki farmaceutów. Niestety do czasu wejścia w życie ustawy AdA2.0 musieliśmy ukrywać ogłoszenia przed dostępem sieci i „słupów”. Dziś możemy już działać w pełni jawnie i otwarcie! Na naszej Giełdzie

18 kwietnia 2023 r. jest ważną data dla polskiego aptekarstwa. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach o sygnaturach: GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19, II GSK 719/20 oraz II GSK 720/20 podzielił stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Związku Aptekarzy – Pracodawców Polskich Aptek oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wczoraj opublikowano pisemne uzasadnienie pierwszego z wyroków. Sprawy te były jednakowe rodzajowo i dotyczyły zmian podmiotowych – wspólników spółek jawnych próbowano zastąpić spółkami z o.o. lub osobami, które nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne (nie są farmaceutami lub spółkami farmaceutów). Proceder ten służył obchodzeniu prawa. Tą drogą

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) w pełni i bez zastrzeżeń popiera poprawkę antykoncentracyjną procedowaną obecnie w Sejmie, druk 3458, uszczelniającą ustawę „Apteka dla aptekarza” („AdA”) wprowadzoną w 2017 r. ZAPPA pragnie zwrócić uwagę, że zasada „Apteka dla aptekarza” obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i inne). 81 proc. aptek w Unii prowadzonych jest w tym modelu. Orzecznictwo TSUE jednoznacznie uznaje, że apteki prowadzone wbrew tej zasadzie mogą powodować zagrożenie zdrowia publicznego. Komisja Europejska w liście skierowanym w 2020 r. do polskiego Rządu uznaje, że niezależność zawodową farmaceuty najlepiej zabezpieczyć w aptekach będących własnością zawodowych farmaceutów. Ustawa „AdA” skopiowała

My, Aptekarze Polscy, mający poczucie obowiązku i powierzonej nam misji w ochronie zdrowia publicznego, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec działań i złych decyzji rządu i parlamentu, prowadzących do upadku polskiego systemu dystrybucji leków. Dostrzegamy poważne, negatywne i niekontrolowane zmiany dokonujące się w obszarze obrotu lekami, stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów oraz interesów państwa. Dostrzegamy uporczywy i niebezpieczny dla pacjentów brak leków ratujących zdrowie i życie, wynikający z działań firm farmaceutycznych, aptek sieciowych, hurtowni farmaceutycznych, które łamiąc prawo, sprzedają leki poza granice kraju, osiągając tym samym ogromne zyski. Dostrzegamy istniejący nieoficjalny rynek leków (internet, ogłoszenia, bazary) pozbawiony kontroli farmaceuty i inspekcji farmaceutycznej,

Zachęcamy do lektury artykułu "Przepisy antykoncentracyjne w ustawie - Prawo farmaceutyczne", który się ukazał w "Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego". Prof. Maciej Rogalski, radca prawny obala linię prezentowaną przez sieci apteczne, zgodnie z którą warunki antykoncentracyjne są jedynymi warunkami prowadzenia aptek, których nie trzeba spełniać podczas ich prowadzenia. Autor tego artykułu - prof. Maciej Rogalski w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego i radca prawny - analizuje art. art. 99 ust. 3 pkt 2–3 Prawa farmaceutycznego przewidujący ograniczenia antykoncentracyjne dla podmiotów prowadzących apteki, oraz postanowienia art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f., zgodnie z którymi organ wydający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej cofa zezwolenie,

Przedstawiamy najnowszą wersję ekspertyzy biegłego, pokazującą wysokość podatku, jaki w latach 2017-2021 zapłaciły apteki sieciowe i indywidualne. Apteki indywidualne miały o połowę niższe obroty niż „sieciówki”, a odprowadziły 2,5 razy więcej podatków i wykazały pięciokrotnie niższą stratę. Sieci apteczne odpowiadają za zmniejszenie wpływów do budżetu państwa. Od kilku lat jako Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) zwracamy uwagę na to, że część sieci aptecznych działających na polskim rynku nie płaci podatku dochodowego. Regularnie więc monitorujemy wysokość podatków odprowadzanych przez apteki. Zlecamy także niezależne ekspertyzy. Tym razem spółka Eureka Auditing z Poznania na zlecenie ZAPPA opracowała ekspertyzę w zakresie podatku dochodowego odprowadzanego