Title Image

Członkowie

Strona główna  /  Członkowie

My, członkowie ZAPPA, wszyscy jesteśmy Farmaceutami, z definicji: wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, zajmującymi się ochroną zdrowia publicznego, wykonującymi czynności mające zapewnić optymalny stan zdrowotny pacjentów i właścicielami polskich, profesjonalnych aptek.

Wraz z innymi farmaceutami tworzymy oparty o art. 17. Konstytucji RP Samorząd Zawodowy, reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, który sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Wszyscy jesteśmy związani zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Etyki Aptekarza RP.

Dołącz do nas i zostań członkiem Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. Wyślij wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza, załączając wypełniony wniosek, który znajdziesz w zakładce „do pobrania”.

Każdy kolejny członek ZAPPA zwiększa naszą siłę. Każdy z nas może wiele. Razem możemy więcej niż każdy z osobna.

    Wskaż temat wiadomości: