Title Image

Regulamin świadczenia usług na platformie Aptekarze.org.pl

Strona główna  /  Regulamin świadczenia usług na platformie Aptekarze.org.pl

§1 Definicje

 1. UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowany kupnem lub sprzedażą Apteki działający osobiście lub przez pełnomocnika
 2. SPRZEDAJĄCY – Użytkownik, który zadeklarował zamiar sprzedaży apteki jednej lub więcej za pośrednictwem strony www.aptekarze.org.pl;
 3. KUPUJĄCY – Użytkownik, który zadeklarował zamiar kupna apteki jednej lub więcej za pośrednictwem strony www.aptekarze.org.pl;
 4. PLATFORMA – serwis internetowy pod adresem www.aptekarze.org.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników;
 5. REGULAMIN – niniejszy dokument;
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy;
 7. USŁUGODAWCA – Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, z siedzibą w Warszawie, ul. Ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” 16/14, 01-711 Warszawa, KRS: 0000718000, NIP: 525-273-95-00, REGON: 369483432
 8. APTEKA – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, współpracująca z Platformą. W ramach Platformy Apteka prezentowana jest pod nazwą zgłoszoną w odpowiednich dokumentach rejestrowych Apteki;
 9. OGŁOSZENIE – dane Apteki wystawionej na sprzedaż wraz z danymi osobowymi osób do kontaktu po stronie Sprzedawcy lub Kupującego wysłane za pomocą strony www.aptekarze.org.pl.
 10. POTWIERDZENIE OGŁOSZENIA – potwierdzenie wysłane z platformy www.aptekarze.org.pl  do kupującego lub sprzedającego po umieszczeniu przez  nich ogłoszenia z chęcią kupna lub sprzedaży apteki.
 11. PLIKI COOKIES (tzw. ciasteczka) – pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika;
 12. DZIEŃ ROBOCZY – jeden z dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Świadczona przez Usługodawcę Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek usługa polega na pośredniczeniu w kupnie lub sprzedaży Apteki.
 2. Platforma nie prowadzi sprzedaży ani kupna apteki. Platforma bezpłatnie przekazuje ofertę sprzedaży w formie ogłoszenia do chętnych i uprawnionych do kupna apteki. Platforma prowadzi również bazę chętnych i uprawnionych do kupna apteki,  do której w ramach niniejszej usługi  przekazuje ogłoszenia sprzedających. Administrator danych  przechowuje dane i samodzielnie odnajduje sprzedającego i kupującego według informacji wskazanych w ogłoszeniu, po czym sugeruje im transakcję, kontaktując się z obiema stronami wysyłając e-mail albo telefonicznie.

§ Rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Aptekarze.org.pl

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy aptekarze.org.pl następujące usługi elektroniczne:

1.1. Stworzenie ogłoszenia sprzedaży na Platformie. Aby stworzyć ogłoszenie Użytkownika, należy wypełnić formularz na Platformie, podając:

 1. a) imię osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika,
 2. b) nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika,
 3. c) adres e-mail,
 4. d) numer telefonu,
 5. e) Nazwa Apteki
 6. f) NIP
 7. g) REGON
 8. h) Cena (zł)
 9. i) Powierzchnia (m2)
 10. j) Miejscowość
 11. k) Dzielnica
 12. l) Ulica/osiedle

1.2. Stworzenie ogłoszenia kupna na Platformie. Aby stworzyć ogłoszenie Użytkownika, należy wypełnić formularz na Platformie, podając:

 1. a) imię osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika,
 2. b) nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika,
 3. c) adres e-mail,
 4. d) numer telefonu,
 5. f) Numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty (PWK)
 6. j) Województwo / powiat, w którym osoba uprawniona poszukuje apteki

1.2.  Warunkiem wysłania ogłoszenia kupna lub sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu;

1.3. Usunięcie ogłoszenia. Użytkownik, może usunąć ogłoszenie kupna lub sprzedaży w każdym czasie wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@aptekarze.org.pl podając informacje o ogłoszeniu do usunięcia.

1.4. Zmiany w ogłoszeniu. Użytkownik może dokonać zmiany w ogłoszeniu sprzedaży w każdym czasie wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@aptekarze.org.pl podając informacje o zmianach w ogłoszeniu.

§ Dane osobowe Użytkowników Platformy Aptekarze.org.pl

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na platformie w związku z korzystaniem z usług  jest Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, z siedzibą w Warszawie, ul. Ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” 16/14, 01-711 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel. 577 487 555, adres email: a.pteka@wp.pl, lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem platformy Aptekarze.org.pl, wskazanych w niniejszym regulaminie. Podstawą przetwarzania danych jest akceptacja regulaminu, tj. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”).
 3. Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia ogłoszenia.
 4. Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, m.in. pracownikom agencji zarządzającej stroną www, prawników,  przy czym takie podmioty przetwarzały będą dane na podstawie umowy z administratorem, wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Dane mogą zostać udostępnione w celu realizacji umowy Sprzedającym/Kupującym, których ogłoszenia spełniają wymagania podane przez Użytkownika.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy.
 10.  Za zgodą Użytkownika Usługodawca Platformy będzie wykorzystywał pliki cookies. Pliki te służą do:
 1. a)      zapamiętania konfiguracji,
 2. b)      utrzymania sesji Użytkownika,
 3. c)      tworzenia anonimowych statystyk,
 4. e)      optymalizacji i zwiększenia jakości usług,
 5. f)       zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy.

Więcej informacji w Polityce Cookies  https://aptekarze.org.pl/cookies/

 1. Dane osobowe użytkowników Platformy są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.;

§ Warunki korzystania z Platformy Aptekarze.org.pl

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:
 1. a) na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall,
 2. b) na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych,
 3. c) unikać nie budzących zaufania witryn internetowych i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców,
 4. Dla poprawnego działania Platformy konieczne są:
 5. a) komputer z dostępem do Internetu,
 6. b) dostęp do poczty elektronicznej,
 7. c) zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli,
 8. d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej. 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu świadczenia usług na Platformie w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem.
 2. Informacje handlowe zawarte na Platformie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 3. Platforma przeznaczona jest dla Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie przedsiębiorcy działający osobiście bądź poprzez pełnomocników spełniający wymogi prawne do sprzedaży lub zakupu Apteki.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość – po uprzednim poinformowaniu Użytkowników – wycofania lub modyfikacji określonych usług Platformy z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Platformy), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Platformy, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Platformy;
 6. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Platformy użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi;
 7. Treści, zdjęcia i materiały publikowane na Platformie chronione są prawami autorskimi;
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.