Title Image

Polityka prywatoności

Strona główna  /  Polityka prywatoności

ZWIĄZEK APTEKARZY PRACODAWCÓW POLSKICH APTEK z siedzibą w Warszawie, ul. Ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” 16/14 (dalej: „Związek”), właściciel serwisu Aptekarze.org.pl, szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Związku oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego  powierzone nam dane przechowujemy z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Związku polityką prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma pomóc naszym Użytkownikom  zrozumieć, jakie dane zbieramy, w jakich celach to robimy oraz jak je przechowujemy. Dane są konieczne do kontaktu z Państwem. Prosząc Państwa o podanie swoich danych zawsze dokładnie wyjaśniamy, dlaczego ich potrzebujemy. Zbieramy tylko te dane, które są konieczne do realizacji kontaktu i tylko w tym celu są one wykorzystywane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych podanych przez Użytkownika na stronie jest ZWIĄZEK APTEKARZY PRACODAWCÓW POLSKICH APTEK, z siedzibą w Warszawie, ul. Ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” 16/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000718000, NIP: 525-27-39-500.

Dane osobowe

Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zbieranie danych osobowych

Związek będzie gromadził Państwa dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie nigdy ich wykorzystywał w sposób wykraczający poza te cele.

Związek zawsze informuje osobę zainteresowaną  o celu zbierania danych w trakcie lub przed ich pozyskaniem.

Związek zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, Związek podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Związek wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane.

Związek zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do wysyłki informacji reklamowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Związek zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Związek nie będzie sprzedawał ani wypożyczał Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Związku.

Okres przechowywania

Związek nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Związku z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Związku, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Związkowi zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie pisząc do nas mailowo na adres: kontakt@aptekarze.org.pl

Bezpieczeństwo danych

Związek podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Związek przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Związek gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej Związku w celu usprawnienia naszych działań. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Usługi interaktywne

Strona Związku zawiera funkcję interaktywną – formularz kontaktowy. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczne jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji kontaktu.

Osoby nieletnie

Ogólnie, strona Związku nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich

Strona Związku może zawierać linki do stron osób trzecich. Związek nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 20.05.2018. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.