Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • ZAPPA ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa chcących sprzedać aptekę oraz wszystkich farmaceutów chcących kupić aptekę na naszą nową, dostosowaną do przepisów AdA 2.0 GIEŁDĘ APTEK ZAPPA. Znajdziecie ją Państwo na naszej stronie www.aptekarze.org.pl w zakładce „Giełda aptek”: przejdź do informacji o Giełdzie Aptek, przejdź do ogłoszeń sprzedaży/kupna aptek. Giełda Aptek ZAPPA funkcjonuje od 2018 r. To pierwsza tego typu giełda w Polsce, kojarząca ze sobą niezależnych aptekarzy, którzy chcą kupić lub sprzedać aptekę. Połączyliśmy już dziesiątki farmaceutów. Niestety do czasu wejścia w życie ustawy AdA2.0 musieliśmy ukrywać ogłoszenia przed dostępem sieci i „słupów”. Dziś

  • 18 kwietnia 2023 r. jest ważną data dla polskiego aptekarstwa. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach o sygnaturach: GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19, II GSK 719/20 oraz II GSK 720/20 podzielił stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Związku Aptekarzy – Pracodawców Polskich Aptek oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wczoraj opublikowano pisemne uzasadnienie pierwszego z wyroków. Sprawy te były jednakowe rodzajowo i dotyczyły zmian podmiotowych – wspólników spółek jawnych próbowano zastąpić spółkami z o.o. lub osobami, które nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne (nie są

  • Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) w pełni i bez zastrzeżeń popiera poprawkę antykoncentracyjną procedowaną obecnie w Sejmie, druk 3458, uszczelniającą ustawę „Apteka dla aptekarza” („AdA”) wprowadzoną w 2017 r. ZAPPA pragnie zwrócić uwagę, że zasada „Apteka dla aptekarza” obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i inne). 81 proc. aptek w Unii prowadzonych jest w tym modelu. Orzecznictwo TSUE jednoznacznie uznaje, że apteki prowadzone wbrew tej zasadzie mogą powodować zagrożenie zdrowia publicznego. Komisja Europejska w liście skierowanym w 2020 r. do polskiego Rządu uznaje, że niezależność zawodową farmaceuty

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!