Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Na wniosek ZAPPA Warmińsko-Mazurski WIF wszczął postępowanie wobec aptek DOZ działających z naruszeniem limitów koncentracyjnych na terenie województwa. Obecnie w całej Polsce toczy się już ok. 70 postępowań przeciw tej sieci i w tej sprawie, rozpoczętych właśnie z wniosku ZAPPA. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że pozyskane informacje o działaniach podjętych przez zezwoleniobiorcę rodzą podejrzenia zaprzestania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w myśl art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, w zakresie naruszenia przez zezwoleniobiorcę art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3

  • Informujemy, że przed Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym („WIF”) w Katowicach z wniosku ZAPPA toczy się postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek, w związku z naruszeniem przepisów art. 99 ust. 3 i 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne („PF”). Według ZAPPA, do naruszenia przepisów mogło dojść podczas próby sprzedaży lokalnej małej sieci aptek (większej sieci aptek.  Poprzez zmiany w składzie osobowym wspólników spółki mogło także dojść do naruszenia postanowień art. 99 ust. 4 PF. Potwierdzenie tych naruszeń prawa w toczącym się postępowaniu administracyjnym powinno doprowadzić do cofnięcia zezwoleń spółce

  • Po dwóch lat od wejścia w życie ustawy "Apteka dla Aptekarza", około 1000 aptek profesjonalnych przejętych zostało przez firmy zagraniczne. Co to oznacza? Na polskim rynku aptek postępuje koncentracja, która odbywa się z naruszeniem prawa. Słaba, niedoinwestowana i niedotrudniona inspekcja farmaceutyczna jest wobec tego bezradna. W konsekwencji - straciliśmy jako kraj kolejne 7% rynku aptek. Zapraszamy do lektury wywiadu z Marcinem Wiśniewskim - prezesem Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, który opowiada o najpopularniejszych (i niestety skutecznych) sposobach przejmowania polskich aptek indywidualnych przez zagraniczny kapitał oraz podsumowuje to co "AdA" zmieniła na

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!