Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • "Farmaceuci będący właścicielami aptek zasługują na ochronę państwa oraz umożliwienie im funkcjonowania na rynku aptecznym na zasadach uczciwej konkurencji, tak jak ma to miejsce w wielu innych krajach Unii Europejskiej" - to fragment petycji, którą ZAPPA złożył w listopadzie ub.r. do sejmowej Komisji ds. Petycji. W ostatnich dniach wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział wprowadzenie przepisów, które uszczelnią ustawę "Apteka dla Aptekarza". Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek od wielu miesięcy wskazuje na taką potrzebę. W listopadzie ub.r. prezes ZAPPA Marcin Wiśniewski złożył petycję do sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie zmiany przepisów Prawa

  • ZAPPA przeprowadził w ostatnich tygodniach badanie wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez farmaceutów prowadzących apteki za rok 2021. Zapytaliśmy 100 podmiotów - farmaceutów prowadzących apteki, jaki jest stosunek zapłaconego przez nich podatku dochodowego do całości przychodu. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że aptekarze indywidualni zapłacili podatek dochodowy na poziomie 1,8-2,6% całkowitego przychodu. Badanie przeprowadziliśmy, ponieważ z danych udostępnianych corocznie przez Ministerstwo Finansów wynika, że sieci apteczne podatków nie płacą wcale albo płacą je szczątkowe, pomimo miliardowych obrotów (zestawienie poniżej). Tym badaniem ZAPPA po raz kolejny (zobacz: raport o podatkach) udowadnia decydentom, że polscy aptekarze są

  • Szanowni Członkowie, informujemy, że Zarząd ZAPPA podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromodzenia Członków Związku na dzień 3 grudnia br. Zawiadomienie znajduje się na stronie www Facebook w grupie dostępnej wyłącznie dla Członków ZAPPA. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zawiadomieniem oraz obecność. Z pozdrowieniami, Zarząd Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!