Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące m.in. liczby aptek ogólnodostępnych i liczby pracujących w nich magistrów farmacji i techników farmaceutycznych. Jaki płynie z nich najważniejszy wniosek? Spadek liczby aptek o 1,6 proc. w stosunku do danych z 2020 oznacza wzrost liczby pacjentów przypadających na aptekę w Polsce. To bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Bo aptek jest w Polsce za dużo. Średnio na aptekę w Polsce przypada ponad 2,9 tys. osób, gdzie średnia UE to 4,6 tys. osób. Malejąca liczba aptek oznacza, że praca aptek, które obecnie funkcjonują na polskim rynku, staje się

  • Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) w całej rozciągłości popiera inicjatywę Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, mającej na celu wzmocnić ochronę prawną farmaceutów wykonujących swoje obowiązki zawodowe w aptekach. W wykonywaniu swojej pracy farmaceuci (aptekarze) mają prawo czuć się bezpieczni i oczekiwać od państwa udzielenia im stosownej ochrony prawnej. Odnotowywane w ostatnim czasie przypadki fizycznych ataków na farmaceutów budzą nasz sprzeciw; są bulwersujące i niedopuszczalne. Przyznanie farmaceutom ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych jest rozwiązaniem celowym, uzasadnionym i rozsądnym. Atak na farmaceutów pomagających państwu przezwyciężyć pandemię powinien być traktowany jako atak na

  • Związek Aptekarzy, Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) i Naczelna Izba Aptekarska od lat wskazują na kwestię niepłacenia podatku dochodowego przez część sieci aptecznych działających na polskim rynku aptekarskim. ZAPPA zlecił spółce Eureka Auditing ekspertyzę w zakresie podatku dochodowego odprowadzanego przez sieci aptek i apteki indywidualne od 2017 do 2019 r. Z analizy tych danych wynika, że apteki indywidualne płacą 4,5 RAZY WIĘCEJ PODATKU DOCHODOWEGO NIŻ SIECI APTECZNE. SIECI APTECZNE ODPOWIADAJĄ ZA ZMNIEJSZENIE WPŁYWÓW DO BUDŻETU PAŃSTWA O OK. 500 MLN ZŁ (W BADANYM OKRESIE). Takie wnioski płyną z ekspertyzy, którą na

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!