Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Zachęcamy do lektury artykułu "Przepisy antykoncentracyjne w ustawie - Prawo farmaceutyczne", który się ukazał w "Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego". Prof. Maciej Rogalski, radca prawny obala linię prezentowaną przez sieci apteczne, zgodnie z którą warunki antykoncentracyjne są jedynymi warunkami prowadzenia aptek, których nie trzeba spełniać podczas ich prowadzenia. Autor tego artykułu - prof. Maciej Rogalski w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego i radca prawny - analizuje art. art. 99 ust. 3 pkt 2–3 Prawa farmaceutycznego przewidujący ograniczenia antykoncentracyjne dla podmiotów prowadzących apteki, oraz postanowienia art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f., zgodnie z

  • Przedstawiamy najnowszą wersję ekspertyzy biegłego, pokazującą wysokość podatku, jaki w latach 2017-2021 zapłaciły apteki sieciowe i indywidualne. Apteki indywidualne miały o połowę niższe obroty niż „sieciówki”, a odprowadziły 2,5 razy więcej podatków i wykazały pięciokrotnie niższą stratę. Sieci apteczne odpowiadają za zmniejszenie wpływów do budżetu państwa. Od kilku lat jako Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) zwracamy uwagę na to, że część sieci aptecznych działających na polskim rynku nie płaci podatku dochodowego. Regularnie więc monitorujemy wysokość podatków odprowadzanych przez apteki. Zlecamy także niezależne ekspertyzy. Tym razem spółka Eureka Auditing z Poznania

  • Wczoraj, 18 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć bardzo ważnych wyroków w sprawach o sygnaturach: GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19, II GSK 719/20oraz II GSK 720/20. Wszystkie sprawy dotyczyły spółek jawnych prowadzących apteki, w których dotychczasowych wspólników próbowano zastąpić osobą, która nie jest farmaceutą lub spółką farmaceutów, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Tą metodą, już po wprowadzeniu ustawy tzw. „Apteka dla Aptekarza”, zagraniczne sieci przejęły w Polsce szereg aptek, co zrodziło sprzeciw Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ZAPPA i NIA. Dziesiątki podobnych

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!