Poprzyj inicjatywę ZAPPA 

  • Opublikowane wczoraj uzasadnienie wyroku VI SA/Wa 738/2 można podsumować krótko:  Sąd szczegółowo przeanalizował umowę tzw. „franczyzy” zawartą między siecią aptek, a spółką jawną farmaceutów i nie miał najmniejszej wątpliwości, że owa „franczyza”, to zwykłe „słupowanie”, dokonane przez (zagraniczną) korporację prowadzącą w Polsce sieć aptek, co wcześniej podniosły WIF oraz GIF. Wątpliwości nie mieliśmy również my, aptekarze, na Krajowym Zjeździe w styczniu br., gdy podjęliśmy głośną uchwałę, zwaną potocznie „antysłupową”.  Mimo jasnego stanowiska sądu, organów inspekcji czy samorządu, dziwi spokój kilkunastu naszych młodych kolegów/koleżanek, „franczyzobiorców” (wobec wyroku, „słupów”) dumnych, bo „złapali Pana Boga

  • Odnosząc się do pisma z dnia 5 października 2020 r. znak: WPL.647.2020.PD skierowanego do Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w którym zostały przekazane uwagi Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: „MŚP”) do rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk sejmowy nr 238), Związek Aptekarzy, Pracodawców Polskich Aptek (dalej: „ZAPPA”) wnosi o ich wycofanie. Po pierwsze, należy wskazać, że Rzecznik MŚP na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.648) jest zobowiązany m.in. do bezstronności i równego

  • Kluczbork – miasto w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim. Historycznie leży na Dolnym Śląsku, na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. Według danych na 30 czerwca 2019 miasto było zamieszkane przez 23 554 osób. W Kluczborku działa obecnie 17 aptek, czyli na jedną aptekę przypada 1385 osób (średnia europejska to obecnie 4 500 osób na aptekę). Co najmniej trzy z kluczborskich aptek zostały przejęte przez sieć aptek z naruszeniem ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Spółka z o.o. kontrolowana przez sieć, prowadzącą więcej niż 4 apteki, nabyła udziały w innej spółce, prowadzącej trzy apteki. Stworzyła

Zauważyłeś nieprawidłowość na rynku aptecznym – łamanie zakazu reklamy aptek, zakazu koncentracji? Napisz do nas!