Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 3)

Dziś tysiące farmaceutów narażając swoje zdrowie, pomaga pacjentom będąc na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Wielu ludzi w obliczu tej sytuacji docenia pracowników aptek za fachową poradę i niezłomną służbę. Niemniej nadal Ci sami farmaceuci oprócz walki z koronawirusem toczą codziennie bój o przetrwanie aptek. Przetrwanie, bo w konkurencji z aptekami sieciowymi (konkurencji nierównej, nie fair: wycinanie z dostaw, zatrudnianie farmaceutów jako słupy, łamanie zakazu reklamy aptek) są na zdecydowanie słabszej pozycji. "Należę do 4000 farmaceutów, którzy w latach 2011-2015 zamknęli swoje apteki." Kobieta nie pokazuje twarzy, bo dziś pracuje dla jednej z dużych sieci, ale wspomina w programie "ALARM" TVP: "byliśmy wycinani

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ogromnym znaczeniem higieny osobistej, ale i dbałości o dezynfekowanie powierzchni, z którymi kontakt mogą mieć osoby zarażone - w tym w aptekach, publikujemy tłumaczenie artykułu "Journal of Hospital Infection" na temat przeżywalności wirusa na konkretnych powierzchniach nieożywionych oraz sposobów jego dezaktywacji. Wnioski Ludzkie koronawirusy mogą pozostawać zakaźne na powierzchniach nieożywionych przez okres do 9 dni. Dezynfekcja powierzchni za pomocą 0,1% podchlorynu sodu lub 62–71% etanolu znacznie zmniejsza zakaźność koronawirusa na powierzchni w ciągu 1 min czasu ekspozycji. Oczekujemy podobnego efektu w stosunku do SARS-CoV-2. Streszczenie Obecnie pojawienie się nowego ludzkiego koronawirusa, SARS-CoV-2, stało się globalnym problemem zdrowotnym

Gdy myślimy o mało prawdopodobnych zagrożeniach, a raczej rzadko występujących zdarzeniach jak np. trzęsienie ziemi to najczęściej kalkulujemy w myślach ile osób może zginąć w wyniku zawalenia się budynków i spadającego gruzu. Czy ktokolwiek z nas myśli o tym, ile osób umrze z powodu zniszczonych szpitali? Ile osób nie przeżyje, ponieważ nie będzie można dostarczać na czas leków z powodu uszkodzonych dróg? Raczej nie. Dziś w przypadku koronawirusa największym zagrożeniem może okazać się nie śmiertelność z powodu samego wirusa, ale kruchość systemów opieki zdrowotnej, które mogą nie podołać zwiększonej liczbie chorych. Zwyczajnie może zabraknąć szpitalnych łóżek i specjalistycznego sprzętu. Przykład? Uważamy, że wirus

W czasie procedowania „Apteki dla Aptekarza”, aptekarze indywidualni upatrywali w niej szansy na uzyskanie równowagi na rynku po latach jego rujnowania. Mówiliśmy, że ustawa poza tak oczywistymi konsekwencjami, jak zablokowanie odwróconego łańcucha w aptekach, wpłynie na poprawę rentowności aptek, co przekuje się na wzrost jakości świadczonych usług. Mówiliśmy, że jest ustawą, na której skorzystają pacjenci, system ochrony zdrowia, ale też budżet państwa, choćby w wyniku wzrostu wpływów podatkowych (w bilansie, sieci apteczne nie wykazywały dochodu, więc nie płaciły CIT). Mówiliśmy, że ustawa zapobiegnie dalszej monopolizacji rynku, a więc postępującemu ograniczaniu konkurencji. Przedstawiciele lobby zagranicznych sieci aptecznych robili natomiast wszystko, aby ustawę

Odpowiadając na zarzuty skierowane ostatnio do opinii publicznej przez ZPA PharmaNET i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pod adresem Samorządu Aptekarskiego ws. „antysłupowej” uchwały podjętej przez Krajowy Zjazd Aptekarzy, pragniemy zauważyć, że: 1) ZPA PharmaNET skupia w swych szeregach bodaj wszystkie zagraniczne firmy budujące apteczne sieci w Polsce, w tym działające z naruszeniem prawa - limitów koncentracji zawartych w ustawie Prawo Farmaceutyczne i dążące do przejęcia polskiego rynku; ZPA PharmaNET jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). 2) W czerwcu 2017r. weszła w życie ustawa tzw. „Apteka dla aptekarza”. Wprowadzono nią m.in. wymóg posiadania wyższego, farmaceutycznego wykształcenia przez osoby prowadzące aptekę. Przepis ten dotyczy nowo

Liczba aptek spada - informuje na swojej stronie PharmaNet reprezentujący interesy zagranicznych sieci aptek i straszy polskich pacjentów. To prawda - spada, ale warto wprost wyjaśnić, że jest to trend potrzebny. To objaw zdrowienia rynku. W Polsce aptek nadal jest zbyt dużo, aby rynek apteczny funkcjonował właściwie. Mówiliśmy o tym ponad pół roku temu wydając raport „Apteki w Polsce”. Wskazywaliśmy w nim wówczas jasno, że liczba aptek w Polsce jest nieadekwatna do liczby mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na jedną aptekę przypada w Polsce średnio 2628 osób, w poszczególnych województwach liczba ta waha się od 2341 do 2986 mieszkańców. Tymczasem

Na wniosek ZAPPA Warmińsko-Mazurski WIF wszczął postępowanie wobec aptek DOZ działających z naruszeniem limitów koncentracyjnych na terenie województwa. Obecnie w całej Polsce toczy się już ok. 70 postępowań przeciw tej sieci i w tej sprawie, rozpoczętych właśnie z wniosku ZAPPA. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że pozyskane informacje o działaniach podjętych przez zezwoleniobiorcę rodzą podejrzenia zaprzestania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w myśl art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, w zakresie naruszenia przez zezwoleniobiorcę art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo farmceutyczne i wszczął z urzędu postępowanie administracyjne

Informujemy, że przed Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym („WIF”) w Katowicach z wniosku ZAPPA toczy się postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek, w związku z naruszeniem przepisów art. 99 ust. 3 i 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne („PF”). Według ZAPPA, do naruszenia przepisów mogło dojść podczas próby sprzedaży lokalnej małej sieci aptek (większej sieci aptek.  Poprzez zmiany w składzie osobowym wspólników spółki mogło także dojść do naruszenia postanowień art. 99 ust. 4 PF. Potwierdzenie tych naruszeń prawa w toczącym się postępowaniu administracyjnym powinno doprowadzić do cofnięcia zezwoleń spółce w oparciu o art. 37ap PF.   Śląski WIF dopuścił do

Po dwóch lat od wejścia w życie ustawy "Apteka dla Aptekarza", około 1000 aptek profesjonalnych przejętych zostało przez firmy zagraniczne. Co to oznacza? Na polskim rynku aptek postępuje koncentracja, która odbywa się z naruszeniem prawa. Słaba, niedoinwestowana i niedotrudniona inspekcja farmaceutyczna jest wobec tego bezradna. W konsekwencji - straciliśmy jako kraj kolejne 7% rynku aptek. Zapraszamy do lektury wywiadu z Marcinem Wiśniewskim - prezesem Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, który opowiada o najpopularniejszych (i niestety skutecznych) sposobach przejmowania polskich aptek indywidualnych przez zagraniczny kapitał oraz podsumowuje to co "AdA" zmieniła na lepsze oraz wobec jakich kwestii przepisy ustawy okazały się nieskuteczne: https://www.mzdrowie.pl/trendy/postepuje-koncentracja-na-rynku-aptek/      Źródło: https://www.mzdrowie.pl/trendy/postepuje-koncentracja-na-rynku-aptek/ 

Śląski WIF połączył 30 spraw z udziałem spółek DOZ S.A. w jedno postępowanie, uznając, że trzydzieści prowadzonych dotychczas postępowań administracyjnych dotyczących spółek skupionych wokół spółki DOZ S.A. dotyczy spraw, w których prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej prowadzenia działalności reglamentowanej - podejrzenia przekroczenia limitu prowadzonych aptek, wynoszącego 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa, w którym to właściwy jest Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach. Takie rozwiązanie redukuje ilość korespondencji, obniża koszty prowadzenia postępowania i przyśpiesza je, pozwala także organowi lepiej zrozumieć i przeanalizować całość zjawiska. Cieszymy się, że WIF dostrzegł absurd