Atak na farmaceutów to atak na państwo. Stanowisko ZAPPA

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) w całej rozciągłości popiera inicjatywę Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, mającej na celu wzmocnić ochronę prawną farmaceutów wykonujących swoje obowiązki zawodowe w aptekach.

  • W wykonywaniu swojej pracy farmaceuci (aptekarze) mają prawo czuć się bezpieczni i oczekiwać od państwa udzielenia im stosownej ochrony prawnej.
  • Odnotowywane w ostatnim czasie przypadki fizycznych ataków na farmaceutów budzą nasz sprzeciw; są bulwersujące i niedopuszczalne.
  • Przyznanie farmaceutom ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych jest rozwiązaniem celowym, uzasadnionym i rozsądnym.
  • Atak na farmaceutów pomagających państwu przezwyciężyć pandemię powinien być traktowany jako atak na państwo, a zatem ścigany z całą stanowczością i surowo karany.

Zobacz pełne stanowisko ZAPPA

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www