Raport ZAPPA. Apteki sieciowe płacą 4,5 razy mniej podatku dochodowego niż apteki indywidualne

  • Związek Aptekarzy, Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) i Naczelna Izba Aptekarska od lat wskazują na kwestię niepłacenia podatku dochodowego przez część sieci aptecznych działających na polskim rynku aptekarskim.
  • ZAPPA zlecił spółce Eureka Auditing ekspertyzę w zakresie podatku dochodowego odprowadzanego przez sieci aptek i apteki indywidualne od 2017 do 2019 r.
  • Z analizy tych danych wynika, że apteki indywidualne płacą 4,5 RAZY WIĘCEJ PODATKU DOCHODOWEGO NIŻ SIECI APTECZNE.
  • SIECI APTECZNE ODPOWIADAJĄ ZA ZMNIEJSZENIE WPŁYWÓW DO BUDŻETU PAŃSTWA O OK. 500 MLN ZŁ (W BADANYM OKRESIE).

Takie wnioski płyną z ekspertyzy, którą na zlecenie ZAPPA wykonała Eureka Auditing z Poznania, która specjalizuje się w obsłudze audytorskiej podmiotów z każdej branży i jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Ekspertyza dotyczy interpretacji w zakresie podatku dochodowego odprowadzanego przez sieci aptek i apteki indywidualne w okresie od 2017 do 2019 r. Została ona przeprowadzona w lipcu 2021 r. przez Bogdana Zegara, biegłego rewidenta (nr ewidencyjny 5475), na podstawie aktualnych danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów.

– Ekspertyza potwierdza to, o czym ZAPPA informowała od kilku lat, że apteki sieciowe są znacznie mniej rentowne niż polskie apteki indywidualne i że funkcjonowanie aptek indywidualnych jest korzystniejsze dla budżetu państwa – podkreśla Marcin Wiśniewski, prezes ZAPPA. – Praktyki handlowe stosowane przez komercyjne sieci aptek prowadzą do zwiększania sprzedaży i przekładając się na wzrost spożycia leków, stanowią zagrożenie dla pacjentów, są więc sprzeczne z prozdrowotnym celem aptek – placówek ochrony zdrowia. Rozwój sieci aptecznych w Polsce i związany z nim upadek polskich aptek indywidualnych jest trendem niebezpiecznym, szkodliwym dla pacjentów, budżetu państwa, systemu ochrony zdrowia i polskiego sektora MŚP.

W okresie od 2017 do 2019 r. apteki indywidualne przy 40 mld obrotu zapłaciły 375,1 mln zł podatku. Tymczasem apteki sieciowe, które wygenerowały obrót w wysokości 65 mld zł, do budżetu państwa wpłaciły 137,2 mln zł. Sieci apteczne odpowiadają za zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o ok. 500 mln zł (w badanym okresie).

Wnioski z tego Raportu ZAPPA przekazała osobom decydującym o losach naszego państwa. Chcemy, żeby parlamentarzyści i ministrowie mieli świadomość, jak destrukcyjna dla budżetu państwa jest działalność sieci aptek. Oczekujemy, że władze państwa nie będą bezczynne wobec tych faktów i podejmą należyte działania w tej sprawie.

POBIERZ: Raport „Podatki sieci aptecznych – ekspertyza biegłego” [PLIK PDF]

Ekspertyza jest dostępna pod adresem: https://aptekarze.org.pl/ekspertyza

Więcej informacji o raporcie i ekspertyzie: Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, e-mail: kontakt@aptekarze.org.pl

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www