Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 2)

Strukturę rynku aptek w Polsce wraz z jego największymi bolączkami opisywaliśmy w naszym raporcie "Apteki w Polsce". Dziś na temat drogi od "wolnej amerykanki" do standardu krajów rozwiniętych przeczytać możecie artykuł naukowy opublikowany na łamach międzynarodowego, prestiżowego periodyku International Journal of Environmental Research and Public Health. Jego autorami są Marcin Wiśniewski -  prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, doktor nauk o zdrowiu - Urszula Religioni  oraz dr. n. farm., Redaktor Naczelny „Farmakoekonomika Szpitalna” - Piotr Merks.  W artykule przedstawiono sytuację na rynku aptek ogólnodostępnych przed i po wprowadzeniu ustawy „Apteka dla farmaceuty”. Zwrócono uwagę na wpływ zmian prawnych na właścicieli aptek w Polsce, odwołując

Opublikowane wczoraj uzasadnienie wyroku VI SA/Wa 738/2 można podsumować krótko:  Sąd szczegółowo przeanalizował umowę tzw. „franczyzy” zawartą między siecią aptek, a spółką jawną farmaceutów i nie miał najmniejszej wątpliwości, że owa „franczyza”, to zwykłe „słupowanie”, dokonane przez (zagraniczną) korporację prowadzącą w Polsce sieć aptek, co wcześniej podniosły WIF oraz GIF. Wątpliwości nie mieliśmy również my, aptekarze, na Krajowym Zjeździe w styczniu br., gdy podjęliśmy głośną uchwałę, zwaną potocznie „antysłupową”.  Mimo jasnego stanowiska sądu, organów inspekcji czy samorządu, dziwi spokój kilkunastu naszych młodych kolegów/koleżanek, „franczyzobiorców” (wobec wyroku, „słupów”) dumnych, bo „złapali Pana Boga za nogi” - dostają dodatek do pensji za to, że

Odnosząc się do pisma z dnia 5 października 2020 r. znak: WPL.647.2020.PD skierowanego do Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w którym zostały przekazane uwagi Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: „MŚP”) do rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk sejmowy nr 238), Związek Aptekarzy, Pracodawców Polskich Aptek (dalej: „ZAPPA”) wnosi o ich wycofanie. Po pierwsze, należy wskazać, że Rzecznik MŚP na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.648) jest zobowiązany m.in. do bezstronności i równego traktowania oraz poszanowania zasady uczciwej konkurencji. Ponadto, przepis art. 8

Kluczbork – miasto w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim. Historycznie leży na Dolnym Śląsku, na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. Według danych na 30 czerwca 2019 miasto było zamieszkane przez 23 554 osób. W Kluczborku działa obecnie 17 aptek, czyli na jedną aptekę przypada 1385 osób (średnia europejska to obecnie 4 500 osób na aptekę). Co najmniej trzy z kluczborskich aptek zostały przejęte przez sieć aptek z naruszeniem ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Spółka z o.o. kontrolowana przez sieć, prowadzącą więcej niż 4 apteki, nabyła udziały w innej spółce, prowadzącej trzy apteki. Stworzyła więc grupę kapitałową, w ramach której przejęła kontrolę nad więcej

ZAPPA ogłasza ogólnopolski konkurs na firmę (eksperta), która na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów, wykaże czy wskazane sieci apteczne płacą, czy nie płacą podatków na poziomie zbliżonym do aptek indywidualnych. Zgłoszenia prosimy kierować na mail: kontakt@aptekarze.org.pl. Z analiz dokonanych na podstawie danych Ministerstwa Finansów, Rejestru Aptek oraz IQvia wynika, ze osoby fizyczne (apteki indywidualne, vide Rejestr Aptek CSIOZ) płacą podatki dochodowe na poziomie ok. 1% realizowanego przychodu. Z ogólnodostępnych danych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit), dotyczących podatników o rocznych obrotach przekraczających 50 mln EUR wynika, że ujęte w rejestrze MF sieci apteczne podatków nie płacą wcale lub płacą podatki

Z radością zawiadamiamy, że 28. lipca podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał 12 decyzji kończących postępowanie z wniosku ZAPPA w sprawie naruszania przez sieć DOZ obowiązujących od 2004 r. limitów antykoncentracyjnych, 1% w województwie (jedna z decyzji w załączeniu). WIF potwierdził, że 12 spółek DOZ stanowi grupę kapitałową, która prowadzi w województwie 16 aptek. Limit antykoncentracyjny w woj. podlaskim wynosi 4 apteki.  Zatem 12 aptek DOZ działa z naruszeniem prawa – art. 99.3 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Na mocy decyzji WIF, grupa kapitałowa prowadząca sieć aptek DOZ została zobowiązana do usunięcia uchybień i dostosowania się do określonych prawem wymagań, pod rygorem cofnięcia przez WIF nadliczbowych

Przedwczoraj ruszyły prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Jako związek pracodawców deklarujemy nasze 100% poparcie dla pełnej niezależności farmaceutów, z bezwzględnym rugowaniem z rynku pracodawców ją naruszających. System dystrybucji leków ma być bezpieczny dla pacjenta. Farmaceuta jest gwarantem bezpieczeństwa, a przedsiębiorca nie może tej gwarancji naruszać. Oczekujemy tożsamej deklaracji od Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz organizacji powiązanych: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) oraz Naczelna Izba Aptekarska od lat wskazują na kwestię niepłacenia podatku dochodowego przez część sieci aptecznych działających na polskim rynku, mimo ich wielomiliardowych obrotów. Z kolei przedstawiciele ZPA PharmaNET oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców od miesięcy zapewniają opinię publiczną o tym, że ich członkowie podatki płacą. Jak jest naprawdę? ZAPPA mówi: „Sprawdzam”. Jako Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) postanowiliśmy uważnie przyjrzeć się deklaracjom ogłaszanym publicznie przez ZPA PharmaNET i ZPP, jakoby ich członkowie - sieci apteczne - wpłacały do budżetu państwa należny podatek dochodowy CIT. - Chcieliśmy położyć kres tym sporom i sprawdzić, jak naprawdę

Zapraszamy do obejrzenia programu Anity Gargas "Magazyn Śledczy". Krzysztof Łanda - były Minister Zdrowia, Marcin Wiśniewski - prezes ZAPPA, Michał Byliniak - prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Piotr Sędłak - radca prawny oraz farmaceuci, którzy codziennie walczą o to, aby ich apteki nie zniknęły z rynku opowiadają o nierównej walce dużych sieci z aptekami rodzinnymi. To jest historia sięgająca 2002-2004 roku kiedy uwolniono polski rynek i zliberalizowano przepisy i umożliwiono prowadzenie aptek każdemu. To o tyle dziwne, że aby prowadzić wózek widłowy trzeba mieć uprawnienia, żeby łowić ryby - też trzeba mieć uprawnienia, ale prowadzić apteki mógł każdy. W efekcie od

Jako Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek przyłączamy się do prośby skierowanej do wszystkich pacjentów o pozostanie w domu i wzięcie odpowiedzialności za siebie nawzajem. Poniżej przekazujemy plakat, który możecie wydrukować i wywiesić w widocznym dla pacjentów Waszej apteki miejscu, informując ich tym samym, aby nie przychodzili do apteki bez pilnej potrzeby. >>> ABY POBRAĆ KLIKNIJ W TEN NAPIS <<< *** Drodzy pacjenci! JEŚLI MOŻECIE, stosujcie się do zalecenia: #ZOSTANWDOMU dla dobra tych, którzy muszą wychodzić, by społeczeństwo funkcjonowało: lekarzy, farmaceutów, policjantów, żołnierzy, kasjerów, kierowców