Podatki aptek i brak podatków sieci aptecznych w 2021 r.

ZAPPA przeprowadził w ostatnich tygodniach badanie wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez farmaceutów prowadzących apteki za rok 2021. Zapytaliśmy 100 podmiotów – farmaceutów prowadzących apteki, jaki jest stosunek zapłaconego przez nich podatku dochodowego do całości przychodu. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że aptekarze indywidualni zapłacili podatek dochodowy na poziomie 1,8-2,6% całkowitego przychodu.

Badanie przeprowadziliśmy, ponieważ z danych udostępnianych corocznie przez Ministerstwo Finansów wynika, że sieci apteczne podatków nie płacą wcale albo płacą je szczątkowe, pomimo miliardowych obrotów (zestawienie poniżej).

Tym badaniem ZAPPA po raz kolejny (zobacz: raport o podatkach) udowadnia decydentom, że polscy aptekarze są solidnym płatnikiem podatków, a więc godnym partnerem polskiej gospodarki. Nie można tego niestety powiedzieć o zagranicznych sieciach aptecznych.

ZAPPA przypomina także, że:

  1. Większość krajów Unii Europejskiej prawem zabrania tworzenia sieci na rynkach aptecznych.
  2. Węgry, Łotwa i Estonia po 2010 r. przeprowadziły głębokie reformy swoich rynków aptecznych. Wprowadziły identyczne zakazy tworzenia sieci oraz ustawowo zlikwidowały istniejące sieci aptek, jako zagrażające zdrowiu publicznemu.
  3. Polski ustawodawca w 2017 r. wprowadzając ustawę „Apteka dla Aptekarza”, chciał zablokować dalszy rozwój sieci na rynki polskim.
    Niestety rozwijają się one wbrew intencji ustawodawcy. Prowadzi to do upadku aptek polskich przedsiębiorców, przejęcia polskiego strategicznego rynku, utraty nad nim kontroli państwa oraz z zagrożeniem zdrowia publicznego i finansów publicznych.
    Ciężka sytuacja finansowa spotęgowana inflacją przyspiesza to przejęcie. W ciągu ostatnich 10 miesięcy sieci przejęły wbrew intencji ustawodawcy kolejne 400 aptek!!! Od wejścia ustawy „AdA” jest to łącznie 1400 aptek (11% rynku).

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www