Stanowisko Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek ws. procedowanej przez Sejm poprawki antykoncentracyjnej do ustawy „AdA”

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) w pełni i bez zastrzeżeń popiera poprawkę antykoncentracyjną procedowaną obecnie w Sejmie, druk 3458, uszczelniającą ustawę „Apteka dla aptekarza” („AdA”) wprowadzoną w 2017 r.

ZAPPA pragnie zwrócić uwagę, że zasada „Apteka dla aptekarza” obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i inne). 81 proc. aptek w Unii prowadzonych jest w tym modelu. Orzecznictwo TSUE jednoznacznie uznaje, że apteki prowadzone wbrew tej zasadzie mogą powodować zagrożenie zdrowia publicznego.

Komisja Europejska w liście skierowanym w 2020 r. do polskiego Rządu uznaje, że niezależność zawodową farmaceuty najlepiej zabezpieczyć w aptekach będących własnością zawodowych farmaceutów.

Ustawa „AdA” skopiowała do polskiego prawa europejskie standardy dotyczące zasad prowadzenia aptek. Niestety, jej przepisy są masowo omijane, głównie przez zagraniczne korporacje, powodując szereg zagrożeń dla pacjentów, budżetu państwa (zagraniczne sieci nie płacą lub płacą szczątkowe podatki od dochodu), systemu opieki zdrowotnej oraz farmaceutów.

Po wejściu ustawy „AdA” głównie zagraniczne sieci przejęły w Polsce ponad 1,5 tys. aptek, wskutek czego kolejne 2 tys. aptek pod ich presją upadło. Koncentracja sieci oraz rugowanie z rynku polskich mikro i małych przedsiębiorców postępuje.

Wobec powyższego polskie aptekarstwo jest obecnie zagrożone, a jedynym jego ratunkiem jest uszczelnienie ustawy „AdA” przez wprowadzenie w/w poprawki antykoncentracyjnej.

Dlatego apelujemy do Państwa Parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o poparcie nas, polskich aptekarzy, polskich przedsiębiorców oraz poparcie europejskiego modelu dystrybucji leków przez zagłosowanie za przyjęciem w/w poprawki antykoncentracyjnej.

Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w obronę zagranicznych sieci aptecznych oraz ich możliwości przejmowania polskiego rynku aptecznego zaangażowane są organizacje lobbingowe – Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Pracodawcy RP. Przekazywane przez nie „czarne scenariusze” dotyczące masowych wywłaszczeń sieci i upadku rynku są nieprawdziwe. To manipulacja nakierowana na wzbudzenie Państwa wątpliwości w słuszność tej poprawki.

Z poważaniem,

Marcin Wiśniewski,

Prezes ZAPPA

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www