8 lat Manifestu Aptekarzy Polskich

My, Aptekarze Polscy, mający poczucie obowiązku i powierzonej nam misji w ochronie zdrowia publicznego, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec działań i złych decyzji rządu i parlamentu, prowadzących do upadku polskiego systemu dystrybucji leków.

Dostrzegamy poważne, negatywne i niekontrolowane zmiany dokonujące się w obszarze obrotu lekami, stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów oraz interesów państwa.

Dostrzegamy uporczywy i niebezpieczny dla pacjentów brak leków ratujących zdrowie i życie, wynikający z działań firm farmaceutycznych, aptek sieciowych, hurtowni farmaceutycznych, które łamiąc prawo, sprzedają leki poza granice kraju, osiągając tym samym ogromne zyski.

Dostrzegamy istniejący nieoficjalny rynek leków (internet, ogłoszenia, bazary) pozbawiony kontroli farmaceuty i inspekcji farmaceutycznej, który zagraża zdrowiu i życiu polskich pacjentów.

Dostrzegamy zagrożenia płynące z „wypychania” nas, aptekarzy, właścicieli pojedynczych aptek z rynku aptecznego przez firmy tworzące sieci aptek, kupczące lekiem, wypaczające ideę aptekarstwa, zmieniające jego tradycyjny charakter w pseudoliberalny intratny biznes, depczące zasady etyki i rolę społeczną aptekarstwa, ze stratą dla systemu opieki zdrowotnej. Nie jesteśmy w stanie konkurować z wielkim biznesem, który atakuje i niszczy nasze apteki, korzystając z braku prawnych zabezpieczeń.

Dostrzegamy zagrożenie płynące z niekontrolowanego przejmowania firm posiadających sieci aptek przez zagranicznych inwestorów, którzy nie napotykając na regulacje obowiązujące od dawna w większości państw Unii Europejskiej, dążą do przejęcia polskiego rynku detalicznego obrotu lekami. Tracimy kontrolę nad rynkiem, oddajemy go w obce ręce, tracąc tym samym kluczowe ogniwo systemu ochrony zdrowia, a zarazem narodowej gospodarki.

Dostrzegamy zagrożenia dla całego narodowego sektora farmaceutycznego, w tym producentów i hurtowników, będące konsekwencją potencjalnej utraty rynku detalicznego.

Dostrzegamy postępującą degradację naszego zawodu, jego zasad, praw i obowiązków, szczególnie w sieciach aptek, gdzie suwerenność zawodu jest nagminnie ograniczana.

Dostrzegamy spychanie nas, farmaceutów, do roli ekspedientów.

Dostrzegamy rażący brak politycznej woli i działań zmierzających do zabezpieczenia racji stanu, interesów pacjentów, farmaceutów i gospodarki.

Brak natychmiastowej interwencji doprowadzi do nieodwracalnych, negatywnych zmian.

Świadomi powyższych zagrożeń oświadczamy, że:

 • nie akceptujemy przestępczych organizacji zubażających nas i naszych pacjentów,
 • nie akceptujemy sieci aptek niszczących naszą rolę społeczną i dobre imię aptekarzy,
 • nie akceptujemy otwarcia rynku dla zagranicznych spółek działających na niekorzyść państwa,
 • nie akceptujemy polityków ignorujących nasz głos, stawiających dobro biznesu nad dobro publiczne,
 • nie zgadzamy się na antynarodowe, pseudoliberalne i niejasne stanowienie prawa, w szczególności w sektorze ochrony zdrowia publicznego.

Uważamy, że celem każdego polskiego aptekarza jest praca w celu ochrony zdrowia publicznego, która może być wykonywana dzięki fachowemu wykształceniu, ciągłemu dokształcaniu, pogłębianiu wiedzy i umiejętności. Nasza praca to służba odpowiadająca najwyższym światowym standardom, uwzględniająca zasady etyki zawodowej.

Tylko aptekarz jest gwarantem wysokiej jakości usług farmaceutycznych i tylko aptekarz ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową.

Domagamy się od Prezydenta RP, Sejmu RP i Rządu RP:

 1. Odpowiedzialnej polityki Ministerstwa Zdrowia, reprezentującej interesy polskich pacjentów i polskich aptekarzy.
 2. Jasnych i niepodważalnych przepisów, których sens nie będzie wypaczany przez urzędników.
 3. Utrzymania własności aptek w rękach polskich farmaceutów.
 4. Powstrzymania niekontrolowanego wzrostu liczby aptek.
 5. Ograniczenia rozrostu sieci aptek, które pozostając w rękach komercyjnych spółek mogą paść łatwym łupem kapitału zagranicznego.
 6. Sprzyjania zawodowej suwerenności farmaceutów zarówno w sferze prowadzenia aptek, jak i wykonywania pracy zawodowej.
 7. Zagwarantowania możliwości stałego zaopatrzenia aptek w leki ratujące zdrowie i życie, zgodnie z potrzebami naszych pacjentów.
 8. Uregulowania zakresu kompetencji farmaceutów i techników farmaceutycznych, zapewnienia warunków kształcenia i doskonalenia zawodowego.
 9. Jasnego uregulowania kompetencji i skierowania działań inspekcji farmaceutycznej na lek, a nie miejsce jego oficjalnej dystrybucji.
 10. Uwzględnienia naszego udziału przy podejmowaniu wszelkich decyzji nas dotyczących.

Ruch Aptekarzy Polskich
Warszawa, 15 czerwca 2015 roku

 


15 czerwca 2015 r. ogłosiliśmy Manifest Aptekarzy Polskich. To już 8 lat, a wydaje się, jakby to było wczoraj. Tym bardziej że spośród 10 postulatów, które wówczas ogłosiliśmy, wiele jest wciąż aktualnych. Musimy je przypomnieć i wciąż przypominać!

Ruch Aptekarzy Polskich, który powstał w połowie czerwca 2015 r., dał swój początek późniejszemu Związkowi Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. A Manifest stał się naszą Konstytucją.

Przy tej okazji zachęcamy wszystkich Aptekarzy, tych, którym na sercu leży los polskich aptek, tych którzy jeszcze z nami nie działają, nie tylko o poparcie, ale także włączenie się w naszą działalność. Dołączcie do nas!

 

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www