Petycja w sprawie uszczelnienia ustawy „AdA”

„Farmaceuci będący właścicielami aptek zasługują na ochronę państwa oraz umożliwienie im funkcjonowania na rynku aptecznym na zasadach uczciwej konkurencji, tak jak ma to miejsce w wielu innych krajach Unii Europejskiej” – to fragment petycji, którą ZAPPA złożył w listopadzie ub.r. do sejmowej Komisji ds. Petycji.

W ostatnich dniach wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział wprowadzenie przepisów, które uszczelnią ustawę „Apteka dla Aptekarza”. Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek od wielu miesięcy wskazuje na taką potrzebę.

W listopadzie ub.r. prezes ZAPPA Marcin Wiśniewski złożył petycję do sejmowej Komisji ds. Petycji w sprawie zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia aptek, w tym udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki, w taki sposób, aby zapewnić efektywne stosowanie ustawy „Apteka dla Aptekarza”, zgodne z jej celami i założeniami.

„Wprowadzane zmiany powinny mieć na celu uszczelnienie i doprecyzowanie przepisów Prawa farmaceutycznego w zakresie zasad prowadzenia aptek, by nie było możliwe dalsze przejmowanie aptek przez podmioty nieuprawnione (tj. takie, które zgodnie z obowiązującym prawem nie uzyskałyby zezwolenia na prowadzenie apteki” – napisaliśmy w petycji.

Jako ZAPPA zaproponowaliśmy, żeby zostały wprowadzone:

  • wyraźny zakaz przejmowania lub sprawowania kontroli w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nad farmaceutą lub spółką prowadzącą aptekę,
  • sankcje za naruszenie nowych wymagań prowadzenia apteki,
  • procedura usuwania stanu naruszenia prawa w zakresie prowadzenia aptek (procedura cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki).

Ustawa „AdA” obowiązuje od ponad pięciu lat. Mimo to nie udało się zrealizować jej celów, chociaż w żaden sposób nie straciły one na aktualności. Przyczyną jest właśnie nieszczelność przepisów wprowadzonych w 2017 r.

„Bez interwencji Ustawodawcy niebezpieczny z punktu widzenia społecznego proceder przejmowania rynku aptecznego przez sieci apteczne (w tym przez obcy kapitał, w tym również ten, który jest zarejestrowany w rajach podatkowych) w niedługiej perspektywie doprowadzi do całkowitej utraty kontroli państwa nad rynkiem detalicznego obrotu produktami leczniczymi, a w dłuższej skutkować będzie zapaścią w systemie zaopatrzenia polskich pacjentów w produkty leczniczego, czego symptomy można obserwować już obecnie. Konsekwencje tego będą nieodwracalne” – pisaliśmy w petycji.

Wskazywaliśmy też, że negatywne konsekwencje opisywanych zjawisk odczują zarówno pacjenci, jak i farmaceuci – właściciele aptek. Będą one dotkliwe także dla budżetu państwa (braki wpływów podatkowych, szantaż ekonomiczny dotyczący refundacji leków), systemu ochrony zdrowia (apteki prowadzone na zasadach stricte komercyjnych stanowią – co zauważa TSUE – zagrożenie zdrowia publicznego).

Z pełną treścią petycji można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu.

fot. Pexels.com

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www