Ważna publikacja dotycząca przepisów antykoncentracyjnych

Zachęcamy do lektury artykułu „Przepisy antykoncentracyjne w ustawie – Prawo farmaceutyczne”, który się ukazał w „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”. Prof. Maciej Rogalski, radca prawny obala linię prezentowaną przez sieci apteczne, zgodnie z którą warunki antykoncentracyjne są jedynymi warunkami prowadzenia aptek, których nie trzeba spełniać podczas ich prowadzenia.

Autor tego artykułu – prof. Maciej Rogalski w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego i radca prawny – analizuje art. art. 99 ust. 3 pkt 2–3 Prawa farmaceutycznego przewidujący ograniczenia antykoncentracyjne dla podmiotów prowadzących apteki, oraz postanowienia art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f., zgodnie z którymi organ wydający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej cofa zezwolenie, w przypadku gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

Jak czytamy w streszczeniu: „W artykule sformułowane są dwa zagadnienia badawcze: czy postanowienia art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. obowiązują tylko w procesie wydawania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, czy także w trakcie wykonywania działalności w formie apteki ogólnodostępnej oraz czy w razie stwierdzenia naruszenia postanowień art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. podstawę prawną do cofnięcia zezwolenia stanowi art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f. Zagadnienia te mają bardzo istotne znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne”.

Do jakich wniosków dochodzi autor artykułu?

„Przewidziane w art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. wymogi spełnienia ograniczeń antykoncentracyjnych są nie tylko warunkami uzyskania zezwolenia, ale także konieczne jest ich przestrzeganie przez cały okres wykonywania działalności w formie apteki ogólnodostępnej. Ponadto, w przypadku naruszenia wymagań określonych w przepisie art. 99 ust. 3 p.f. podstawę prawną do cofnięcia zezwolenia stanowi art. 99 ust. 3 pkt 2–3 p.f. w związku z art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f.”.

Tym samym profesor obala linię prezentowaną przez sieci apteczne, zgodnie z którą warunki antykoncentracyjne są jedynymi warunkami prowadzenia aptek, których nie trzeba spełniać podczas ich prowadzenia!

Artykuł jest dostępny na stronie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Zachęcamy do wnikliwej lektury.

 


Zobacz także:

Przepisy ustawy „AdA” należy stosować do wszystkich zezwoleń! Pięć bardzo ważnych wyroków NSA

 

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www