OŚWIADCZENIE ZAPPA w sprawie wysyłkowej sprzedaży leków

ZAPPA nie protestuje i nie będzie protestować przeciw ustawie o wysyłkowej sprzedaży leków osobom niepełnosprawnym. Uważamy, że aptekarz ma obowiązek nieść pomoc potrzebującym. Mamy to wpisane w zawód i serce.

Mamy oczywiście obawy co do kwestii technicznych, ale też nadzieję, ze MZ zaprosi nas do konsultacji dotyczących aktów wykonawczych. Naszym zdaniem możemy wypracować rozwiązanie, które spełni zapowiedzi MZ w kwestii możliwości udzielenia dodatkowej pomocy osobom szczególnie potrzebującym, jednocześnie umacniając indywidualne aptekarstwo i rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia publicznego.

 

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www