WOIA: Kto tak naprawdę zostanie beneficjentem wysyłkowej sprzedaży leków?

Eugeniusz Jarosik, prawnik, dyrektor Biura WOIA w Poznaniu w „Farmacji Wielkopolskiej” przedstawia swoją opinię na temat zaskakującej, bo nagłej i nie poprzedzonej postulatami zainteresowanych, zmiany w Prawie farmaceutycznym – wysyłkowej sprzedaży leków dedykowanej osobom niepełnosprawnym.

W swojej rozprawce Pan Eugeniusz wymienia szereg zagrożeń związanej z szybkim, niekonsultowanym i nieprzemyślanym wdrożeniem pomysłu.

Wskazuje on na:

  • brak zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającemu farmaceucie na weryfikację orzeczenia o niepełnosprawności;
  • brak właściwego nadzoru ze strony inspekcji farmaceutycznej nad internetową sprzedażą leków;
  • brak mechanizmów pozwalających na kontrolę firm kurierskich i pocztowych w zakresie obrotu lekiem;
  • wzrost zagrożenia wprowadzania do obrotu leków sfałszowanych;
  • brak możliwości udzielenia pacjentowi informacji o leku i ewentualnych interakcjach z innymi stosowanym przez niego produktami leczniczymi;
  • otwarcie furtki do pozyskiwania leków w celu ich wywozu za granicę;
  • brak analiz bezpieczeństwa wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych w Polsce dla asortymentów, które już znajdują się w ofercie wysyłkowej aptek internetowych;
  • realne zagrożenie dla ekonomicznych podstaw funkcjonowania aptek;
  • możliwość wykorzystania nowych przepisów przez przeciwników zakazu reklamy aptek w działaniach mających doprowadzić do zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne.

ZAPPA nie sprzeciwia się zaproponowanym zmianom, ale postuluje o przemyślane ich wdrożenie. Postulujemy o zabezpieczenie procesu weryfikacji orzeczenia pacjenta, umożliwienie fachowego doradztwa pacjentowi i przede wszystkim – pełną kontrolę nad procesem wysyłki i dostarczenia leków do pacjenta przez osoby mające do tego kompetencje tj. farmaceutów.

Naszym zdaniem wysyłkowa sprzedaż leków to świetny moment na realny pierwszy krok ku wdrożeniu opieki farmaceutycznej, gdzie to farmaceuta z pobliskiej apteki dostarcza pacjentowi lek, doradza i weryfikuje czy nie koliduje on z innymi przyjmowanymi przez pacjenta lekami, a jednocześnie gwarantuje właściwe i szybkie dostarczenie leku do rąk własnych.

Czytaj więcej na: https://www.woia.pl/news/2828/rozprawka-o-metodzie.html (kliknij)

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www