raport o rynku aptek

Apteki w Polsce – droga od rynku deregulowanego do ściśle regulowanego – artykuł naukowy w International Journal of Environmental Research and Public Health

Strukturę rynku aptek w Polsce wraz z jego największymi bolączkami opisywaliśmy w naszym raporcie „Apteki w Polsce”. Dziś na temat drogi od „wolnej amerykanki” do standardu krajów rozwiniętych przeczytać możecie artykuł naukowy opublikowany na łamach międzynarodowego, prestiżowego periodyku International Journal of Environmental Research and Public Health. Jego autorami są Marcin Wiśniewski –  prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, doktor nauk o zdrowiu – Urszula Religioni  oraz dr. n. farm., Redaktor Naczelny „Farmakoekonomika Szpitalna” – Piotr Merks. 

W artykule przedstawiono sytuację na rynku aptek ogólnodostępnych przed i po wprowadzeniu ustawy „Apteka dla farmaceuty”. Zwrócono uwagę na wpływ zmian prawnych na właścicieli aptek w Polsce, odwołując się do miar demograficznych i ekonomicznych.

Abstrakt:

Apteki niezależne są podstawowymi podmiotami zaopatrującymi indywidualnego pacjenta w leki w Polsce. Rynek apteczny zmienia się od wielu lat w związku z istotnymi zmianami przepisów rynkowych. Zmiany te w istotny sposób wpływają na rentowność aptek, co może wpłynąć na jakość farmakoterapii. Niewielka liczba aptek, będąca wynikiem zmian w prawie w 2017 roku, może wpływać na poziom opieki nad pacjentami. W artykule przedstawiono rynek aptek w Polsce. Szczególną uwagę zwraca się na regulacje prawne dotyczące aptek ogólnodostępnych oraz wpływ tych regulacji na ogólny kształt rynku. Specyfikę polskiego systemu, w tym wskaźniki rynku aptecznego, porównano z danymi z innych krajów Unii Europejskiej.

Przeczytaj artykuł – kliknij tutaj. 

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www