Według eksperta opinia MZ w sprawie stosowania przepisów AdA w zakresie zmiany zezwoleń jest błędna

Po kontrowersyjnym pytaniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw i równie kontrowersyjnej odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia, ZAPPA poprosiła o opinię prawną prof. Macieja Rogalskiego, radcę prawnego, Rektora uczelni Łazarskiego. Jego opinia nie pozostawia wątpliwości – przepisy AdA należy bezwzględnie stosować do wszystkich zezwoleń. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny nie może zgodnie z prawem dokonać zmiany w zezwoleniu, jeśli miałoby to doprowadzić do stanu naruszającego obecne przepisy prawa. Według eksperta, opinia Ministerstwa Zdrowia jest błędna.

PEŁNA TREŚĆ OPINII PRAWNEJ – KLIKNIJ TUTAJ.

WNIOSKI

W przypadku, gdy przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej już po wejściu w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., czyli w dniu 25 czerwca 2017r. lub później, w takim przypadku warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest spełnienie przez niego ustawowych warunków, w szczególności przewidzianych w art. 99 ust. 3-3a i 4 u.p.f. w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017r.

W przypadku, gdy przedsiębiorca, występujący po dniu 25 czerwca 2017r. z wnioskiem o udzielenie mu lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, nie spełnia warunków prowadzenia apteki ogólnodostępnej wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r., w tym nie spełnia warunków antykoncentracyjnych lub w zakresie wymagań zawodu farmaceutym to wówczas organ właściwy w sprawie zezwolenia ma prawny obowiązek odmówienia mu tego zezwolenia lub jego zmiany, nawet jeżeli wcześniej, pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów, uzyskał zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www