Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 4)

Mieć aptekę i jednocześnie nie mieć apteki? Tak może się stać, jeśli dobrze nie przeanalizujesz umowy franczyzowej. W założeniu podmiot z którym jako farmaceuta podpisujesz umowę ma wspomóc rozwój Twojego biznesu – gwarantować wsparcie marketingowe, atrakcyjne oferty i szybki serwis. W rzeczywistości często tracisz kontrolę nad jej prowadzeniem, jednocześnie dalej w pełni za nią odpowiadając. Naczelna izba Aptekarska opublikowała komunikat, w którym wprost przestrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o współpracy franczyzowej. Wskazuje, że coraz częściej spływają do niej informacje „że podmioty, które na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie mogą uzyskać nowego zezwolenia na prowadzenie apteki lub nie mogą zwiększać liczby prowadzonych

Jak wygląda rynek aptekarski w Polsce w kontekście patriotyzmu gospodarczego? Zapraszamy do wysłuchania audycji, w której udział wzięli Marcin Wiśniewski - aptekarz, założyciel i szef związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, Ewa Strzelec - aptekarz, członek zarządu związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek oraz Mariusz Politowicz - przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej. Goście radia rozmawiali o sensie wprowadzenia "Apteki dla Aptekarza", płacenia podatków w Polsce, opieki farmaceutycznej i wyższości jakościowej aptek prowadzonych przez farmaceutów nad aptekami sieciowymi, których działalność może być uznana za zagrożenie zdrowia publicznego. Aby posłuchać audycji kliknij TUTAJ.

Zaczyna się nam ulewać, jesteśmy od lat ubezwłasnowolnieni, coraz częściej pozostając więźniami swoich aptek, z nikczemnym wynagrodzeniem, często bez wyboru, bez prawa głosu na temat naszej przyszłości. O zawodzie i rynku decydują ludzie spoza zawodu, często realizujący cudze, partykularne interesy, sprzeczne z interesem pacjentów, interesem państwa. I prowadzą do jego degradacji, której nie chcemy doświadczać. Mamy już szczerze dość tłumaczenia, uczenia urzędników aptekarstwa zawiłości tego rynku, upominania się o wykorzystanie naszego potencjału, za który zapłacił polski pacjent - podatnik. Ostatnio przekroczono kolejne granice. Tekst Manifestu Aptekarzy z 2015r, z którym rozpoczynaliśmy walkę z patologiami na rynku aptek staje się znów aktualny.

Opieka farmaceutyczna to temat dyskutowany od lat, funkcjonujący w wielu krajach, będący uzupełnieniem pracy medyków. Obecnie top trendów w ochronie zdrowia. My, polscy farmaceuci od lat walczymy o jej wprowadzenie. OF niesie korzyść dla pacjentów, systemu, płatnika. Dowodzą tego doświadczenia wielu krajów. To także korzyść dla nas - poprzez ugruntowanie naszej pozycji w systemie ochrony zdrowia, a także wykorzystanie potencjału jaki posiadamy. Od dawna zastanawialiśmy się nad określeniem grupy pacjentów od której można by zacząć wdrażanie opieki farmaceutycznej. Niepełnosprawni byli rozważani na pierwszymi miejscu, jako grupa naturalnie najbardziej potrzebująca i łatwa do zidentyfikowania. „Wrzutkę” dotyczącą wysyłkowej sprzedaży leków rx potraktowaliśmy jako szansę

Fala upałów nie odpuszcza. Chronimy siebie, unikamy słońca, wykupujemy wszystkie wentylatory w sklepach. A co się dzieje w takich wysokich temperaturach z lekami? Raczej rzadko kiedy komukolwiek nasuwa się taka refleksja, a powinna. W tym przypadku za niewiedzę i nieuwagę możemy przypłacić zdrowiem. Naczelna Izba Aptekarska opublikowała artykuł wskazujący na to czym skutkować może niezgodne z zaleceniami przechowywanie leków. Już zdrowy rozsądek podpowiada, że niczym dobrym. Wysoka temperatura może niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne, które mogą mieć wpływ na aktywność substancji czynnej leku i powodować jej zmianę na substancję niebezpieczną dla organizmu ludzkiego. Wiele leków powinno być przechowywanych w temperaturze pokojowej, czyli od

Zakończyły się konsultacje społeczne Polityki Lekowej Państwa 2018-2022. Wśród organizacji, które zgłosiły do niej swoje uwagi była m.in. Naczelna Izba Aptekarska. Znamienny jest fakt, iż projekt dokumentu powstał bez udziału farmaceutów. W dokumencie pominięto kilka istotnych, z perspektywy samorządu aptekarskiego, kwestii, a kilka punktów wymaga doprecyzowania lub uszczegółowienia. Uwagi NIA: w dokumencie zupełnie pominięto kwestię sprzedaży bezpośredniej oraz obrotu pozaaptecznego, nie uwzględniono w nim kontroli inspekcji farmaceutycznej nad obrotem pozaaptecznym oraz wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych, farmaceutę szpitalnego należy wpisać do systemu jako eksperta, który współodpowiedzialny będzie za całokształt farmakoterapii i polityki lekowej szpitali, dokument nie przewiduje działań i profilaktyki chroniącej pacjentów przed

1 sierpnia weszły w życie zapisy nowelizujące ustawę Prawo Farmaceutyczne. Nowelizacja ustawy z 7 czerwca 2018 wprowadza szereg zmian w obrębie nadzoru nad obrotem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Celem ustawy jest częściowa implementacja przepisów dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67) w zakresie obejmującym przepisy dotyczące wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi oraz nadzoru nad tymi procesami, a także uregulowań związanych z przeciwdziałaniem konfliktowi interesów. wprowadza definicję „Osoby Kompetentnej”, „Osoby odpowiedzialnej” oraz definicję „produktów leczniczych terapii zaawansowanej

Rozwiewając zgłaszane nam wątpliwości, ZAPPA nie poparł pomysłu wysyłkowej sprzedaży leków, a jedynie wstrzymał się od protestu uznając, że szczególna pomoc osobom niepełnosprawnym jest wpisana w zawód farmaceuty. Samą propozycję legislacyjną w zgłoszonej postaci ocenialiśmy i nadal oceniamy bardzo negatywnie. Otwarcie nowego, niezwykle niebezpiecznego kanału dystrybucji, przekazanie jej w ręce firm kurierskich, bez kontroli, gwarancji jakości, czasu i warunków dostawy, a także osłabienie pozycji indywidualnych polskich aptek, a wsparcie nieprofesjonalnych, komercyjnych, często zagranicznych, w dodatku niepłacących w Polsce podatków sieci aptecznych trudno ocenić za zbieżne z interesem państwa i pacjentów. Dostrzegając zagrożenia, ZAPPA zgłosił propozycję wsparcia osób niepełnosprawnych przez umożliwienie

ZAPPA nie protestuje i nie będzie protestować przeciw ustawie o wysyłkowej sprzedaży leków osobom niepełnosprawnym. Uważamy, że aptekarz ma obowiązek nieść pomoc potrzebującym. Mamy to wpisane w zawód i serce. Mamy oczywiście obawy co do kwestii technicznych, ale też nadzieję, ze MZ zaprosi nas do konsultacji dotyczących aktów wykonawczych. Naszym zdaniem możemy wypracować rozwiązanie, które spełni zapowiedzi MZ w kwestii możliwości udzielenia dodatkowej pomocy osobom szczególnie potrzebującym, jednocześnie umacniając indywidualne aptekarstwo i rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia publicznego.  

Dotychczas piastująca to stanowisko Barbara Walenciuk została odsunięta od dotychczasowych obowiązków. Nową p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru nad lekami zostanie Joanna Szajnik-Solska. Pani Joanna wcześniej pełniła obowiązki specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi właśnie w Departamencie Nadzoru. Jest również członkiem zespołu ds. wdrożenia opieki farmaceutycznej. To świetna wiadomość. Gratulujemy i życzymy sukcesów!   Źródło: politykazdrowotna.com