Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 4)

Fala upałów nie odpuszcza. Chronimy siebie, unikamy słońca, wykupujemy wszystkie wentylatory w sklepach. A co się dzieje w takich wysokich temperaturach z lekami? Raczej rzadko kiedy komukolwiek nasuwa się taka refleksja, a powinna. W tym przypadku za niewiedzę i nieuwagę możemy przypłacić zdrowiem. Naczelna Izba Aptekarska opublikowała artykuł wskazujący na to czym skutkować może niezgodne z zaleceniami przechowywanie leków. Już zdrowy rozsądek podpowiada, że niczym dobrym. Wysoka temperatura może niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne, które mogą mieć wpływ na aktywność substancji czynnej leku i powodować jej zmianę na substancję niebezpieczną dla organizmu ludzkiego. Wiele leków powinno być przechowywanych w temperaturze pokojowej, czyli od

Zakończyły się konsultacje społeczne Polityki Lekowej Państwa 2018-2022. Wśród organizacji, które zgłosiły do niej swoje uwagi była m.in. Naczelna Izba Aptekarska. Znamienny jest fakt, iż projekt dokumentu powstał bez udziału farmaceutów. W dokumencie pominięto kilka istotnych, z perspektywy samorządu aptekarskiego, kwestii, a kilka punktów wymaga doprecyzowania lub uszczegółowienia. Uwagi NIA: w dokumencie zupełnie pominięto kwestię sprzedaży bezpośredniej oraz obrotu pozaaptecznego, nie uwzględniono w nim kontroli inspekcji farmaceutycznej nad obrotem pozaaptecznym oraz wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych, farmaceutę szpitalnego należy wpisać do systemu jako eksperta, który współodpowiedzialny będzie za całokształt farmakoterapii i polityki lekowej szpitali, dokument nie przewiduje działań i profilaktyki chroniącej pacjentów przed

1 sierpnia weszły w życie zapisy nowelizujące ustawę Prawo Farmaceutyczne. Nowelizacja ustawy z 7 czerwca 2018 wprowadza szereg zmian w obrębie nadzoru nad obrotem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Celem ustawy jest częściowa implementacja przepisów dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67) w zakresie obejmującym przepisy dotyczące wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi oraz nadzoru nad tymi procesami, a także uregulowań związanych z przeciwdziałaniem konfliktowi interesów. wprowadza definicję „Osoby Kompetentnej”, „Osoby odpowiedzialnej” oraz definicję „produktów leczniczych terapii zaawansowanej

Rozwiewając zgłaszane nam wątpliwości, ZAPPA nie poparł pomysłu wysyłkowej sprzedaży leków, a jedynie wstrzymał się od protestu uznając, że szczególna pomoc osobom niepełnosprawnym jest wpisana w zawód farmaceuty. Samą propozycję legislacyjną w zgłoszonej postaci ocenialiśmy i nadal oceniamy bardzo negatywnie. Otwarcie nowego, niezwykle niebezpiecznego kanału dystrybucji, przekazanie jej w ręce firm kurierskich, bez kontroli, gwarancji jakości, czasu i warunków dostawy, a także osłabienie pozycji indywidualnych polskich aptek, a wsparcie nieprofesjonalnych, komercyjnych, często zagranicznych, w dodatku niepłacących w Polsce podatków sieci aptecznych trudno ocenić za zbieżne z interesem państwa i pacjentów. Dostrzegając zagrożenia, ZAPPA zgłosił propozycję wsparcia osób niepełnosprawnych przez umożliwienie

ZAPPA nie protestuje i nie będzie protestować przeciw ustawie o wysyłkowej sprzedaży leków osobom niepełnosprawnym. Uważamy, że aptekarz ma obowiązek nieść pomoc potrzebującym. Mamy to wpisane w zawód i serce. Mamy oczywiście obawy co do kwestii technicznych, ale też nadzieję, ze MZ zaprosi nas do konsultacji dotyczących aktów wykonawczych. Naszym zdaniem możemy wypracować rozwiązanie, które spełni zapowiedzi MZ w kwestii możliwości udzielenia dodatkowej pomocy osobom szczególnie potrzebującym, jednocześnie umacniając indywidualne aptekarstwo i rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia publicznego.  

Dotychczas piastująca to stanowisko Barbara Walenciuk została odsunięta od dotychczasowych obowiązków. Nową p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru nad lekami zostanie Joanna Szajnik-Solska. Pani Joanna wcześniej pełniła obowiązki specjalisty ds. monitorowania obrotu produktami leczniczymi właśnie w Departamencie Nadzoru. Jest również członkiem zespołu ds. wdrożenia opieki farmaceutycznej. To świetna wiadomość. Gratulujemy i życzymy sukcesów!   Źródło: politykazdrowotna.com

Farmaceuci są zaskoczeni - podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie przegłosowali poprawkę do ustawy Prawo farmaceutyczne, która dopuszcza prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza.  Dokładnie mowa o sprzedaży internetowej leków na receptę, które przepisano osobie niepełnosprawnej: Art. 68. ust. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych: bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta; z przepisu lekarza, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. (

Majowa akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą wywożącą leki za granicę, na nowo zainteresowała tematem media. O walce z odwróconym łańcuchem dystrybucji mówi się coraz częściej. O mafii lekowej w Polskim Radiu 24 opowiadał Marcin Wiśniewski - założyciel ZAPPA. Posłuchaj całej audycji >> kliknij tutaj.

Blisko 130 funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni oraz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i przy współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, rozbiło zorganizowaną grupę działającą na terenie województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W przeszukiwanych miejscach zabezpieczono farmaceutyki warte 10 milionów złotych. W ramach przeprowadzonej akcji zabezpieczono dowody w postaci m.in. ksiąg rachunkowych, sprzętu elektronicznego, a także znacznej ilości leków, których wartość wstępnie oszacowano na ok. 10 milionów złotych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej "dokonał blokady środków finansowych na wszystkich ustalonych rachunkach bankowych należących do podmiotów uczestniczących w tym procederze." Funkcjonariusze policji po ustaleniu, że na terenie Gdańska funkcjonuje grupa

Drodzy Aptekarze, Jeśli wiecie, że któraś z sieci kupuje apteki, przejmuje je w jakikolwiek sposób, zwiększając swój stan posiadania, napiszcie nam o tym. Jeśli wiecie, że otworzono aptekę na podstawie promesy wydanej na chwilę przed AdA, w szczególności na "dziurę w ziemi" również nas o tym poinformujcie - zmieniło się prawo, wg. opinii prawnych promesy nie powinny być realizowane! W celu zbierania informacji od Was założyliśmy dedykowaną skrzynkę mail: krs.apteki@wp.pl Tworzymy bazę aptek przejętych po wejściu ustawy AdA - monitorujemy zmiany i informujemy o nich posłów, MZ, GIF, WIFy i innych. Koncentracja miała być zatrzymana, tymczasem cały czas słyszymy o przejęciach aptek przez podmioty nieuprawnione. Zgodnie