Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 4)

Szeroko dyskutowana zmiana prawna, umożliwiająca wysyłkową sprzedaż leków na receptę osobom niepełnosprawnym budzi kontrowersje. Począwszy od względów bezpieczeństwa transportu, przez ich doręczenie do rąk własnych,  po możliwości wielu nadużyć. Czy Polacy tej zmiany oczekiwali? Czy chcieliby, aby leki dostarczał im kurier? Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki zleciło przeprowadzenie w tym temacie badania opinii. Co pokazują wyniki? Okazuje się, że badani (polscy pacjenci) nie orientują się jakie przepisy regulują kwestię wysyłkowej sprzedaży leków. Brak świadomości dotyczy aż 64% respondentów. Znamienny jest fakt, że aż 66% Polaków sprzeciwia się wysyłkowej sprzedaży leków (wyjątkiem jest sprzedaż niepełnosprawnym). Nieświadomość regulacji prawnych powoduje, że w pierwszym momencie

Eugeniusz Jarosik, prawnik, dyrektor Biura WOIA w Poznaniu w "Farmacji Wielkopolskiej" przedstawia swoją opinię na temat zaskakującej, bo nagłej i nie poprzedzonej postulatami zainteresowanych, zmiany w Prawie farmaceutycznym - wysyłkowej sprzedaży leków dedykowanej osobom niepełnosprawnym. W swojej rozprawce Pan Eugeniusz wymienia szereg zagrożeń związanej z szybkim, niekonsultowanym i nieprzemyślanym wdrożeniem pomysłu. Wskazuje on na: brak zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającemu farmaceucie na weryfikację orzeczenia o niepełnosprawności; brak właściwego nadzoru ze strony inspekcji farmaceutycznej nad internetową sprzedażą leków; brak mechanizmów pozwalających na kontrolę firm kurierskich i pocztowych w zakresie obrotu lekiem; wzrost zagrożenia wprowadzania do obrotu leków sfałszowanych; brak możliwości udzielenia pacjentowi informacji o

Nie bez powodu uważamy, że leki do pacjentów powinien dostarczać farmaceuta. Minimalizacja ryzyka nadużyć, bezpieczeństwo dostawy - leki przewożone w odpowiednich warunkach i do właściwej osoby oraz opieka farmaceutyczna, która raz - wykorzystywałaby obszerną wiedzę farmaceuty w służbie pacjentowi, dwa - podnosiłaby prestiż zawodu. Jeśli ktoś ma wątpliwości i nadal uważa, że kurier dostarczy leki w ten sam sposób, to polecamy jego uwadze poniższe video: Można dostarczyć do rąk własnych, można wrzucić przez płot

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) bacznie śledzi postęp prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Oczekujemy ich rychłego zakończenia i wprowadzenia tej, brakującej od lat regulacji. Jesteśmy przekonani, że ten akt, dzięki racjonalnym i jasno sformułowanym zapisom może rozwiązać wiele obecnych nieprawidłowości rynku aptecznego. W pierwszym rzędzie upatrujemy w nim szansę na ustanowienie pełnej niezależności zawodowej farmaceuty, jako medycznego zawodu zaufania publicznego. To właśnie ona jest podstawowym warunkiem właściwego wykonywania przez nas, farmaceutów powierzonych nam publicznych zadań w systemie ochrony zdrowia. Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach aptecznych (czyli ok. 50% wszystkich aptek) co do zasady mają

Odpowiadając na absurdalne ataki ZPP i ZPA Pharmanet na ustawę nazwaną „apteka dla aptekarza” pragniemy zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1. Związek Pracodawców Aptecznych Pharmanet reprezentuje interesy m.in. wszystkich zagranicznych korporacji, które prowadzą w Polsce sieci aptek. http://www.pharmanet.org.pl/ 2. ZPA Pharmanet jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Konfederacji Lewiatan, a ZPP i Lewiatan reprezentują interesy ZPA Pharmanet i jego członków. http://zpp.net.pl/zpa-pharmanet-w-gronie-czlonkow-zpp/ http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/czlonkowie/zwiazki_branzowe/zwiazek_pracodawcow_aptecznych_pharmanet 3. Reprezentowane przez ZPP (Pharmanet i Lewiatan) korporacje od lat, naruszając przepisy antykoncentracyjne opisane w ustawie Prawo Farmaceutyczne zdobywają przewagę na polskim rynku aptecznym, doprowadzając do sytuacji, że ok. 10% rynku działa z naruszeniem przepisów (2016r). (uzasadnienie ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1126) 4. Jak wynika z raportów ministerstwa

Po sukcesie projektu „KRS-apteki” w ramach którego, dzięki Państwa zaangażowaniu i zgłoszeniom, stworzyliśmy i opublikowaliśmy bazę aptek i spółek prawdopodobnie naruszających przepisy AdA, czas na kolejną analizę rynku i zbudowanie następnego, przydatnego nam materiału. Tym razem zajmiemy się bazą sieci przekraczających 1% aptek w województwie, czyli naruszających art. 99.3 Prawa Farmaceutycznego, co do których winien być zastosowany art. 37ap w kierunku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. ZAPPA, zgodnie ze swym statutem od dnia powstania analizuje rynek pod względem naruszeń Prawa Farmaceutycznego, tworzy raporty i kieruje sprawy do WIF. Dotychczas wysłaliśmy już wnioski o cofnięcie ponad 400 zezwoleń na prowadzenia aptek właśnie za

Nikt chyba nie zaprzeczy, że e-recepta i szerzej - informatyzacja służby zdrowia jest konieczna. Rynek dostosowuje się do oczekiwań pacjentów i trendów panujących w innych branżach. Jeśli inwestycja ta zostanie przeprowadzona mądrze, przyniesie same korzyści. Ważne, by wiedza, dane pozyskiwane ze skanowania rynku, służyły wyciąganiu wniosków i poprawianiu systemu. E-recepta jak każda inwestycja, musi być dokładnie zaplanowana, w szczególności w kwestii dopasowania do aktualnych możliwości uczestników rynku. Tak jak nie ma sensu budowanie autostrady bez możliwości wjechania na nią, tak nie ma sensu tworzenie systemu informatycznego, do którego nie można się podłączyć. Z reguły prace nad autostradą zaczyna się od

Realizując swoje statutowe cele, w trosce o polski rynek aptek, a także niosąc pomoc Inspekcji Farmaceutycznej, publikujemy listę 546 aptek (4% rynku), co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że po wejściu w życie ustawy AdA, zaczęły być prowadzone przez podmioty nieuprawnione. Zgodnie ze stanowiskiem GIF (dostępnym tu: http://aptekarze.org.pl/do-pobrania/), czyli organu kierującego (art. 110 u.p.f.) i ustalającego kierunki działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (art. 115.1. pkt 1 u.p.f.), zachodzą podstawy, aby wobec tych aptek wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie, czy podejrzenie to jest zasadne i w konsekwencji – czy zachodzą podstawy do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na ich prowadzenie. Załączone zestawienie jest owocem

Chorobliwa skłonność do dochodzenia urojonych krzywd – tak określić można ostatnie działania techników farmaceutycznych. Protest wspierany i podsycany przez zagraniczne sieci, dla techników jest efektem niezrozumienia treści rozporządzenia, a dla sieci chęcią podsycania niepokojów w Ministerstwie Zdrowia. Tymczasem, wbrew panicznym artykułom w tabloidach, apteki będą działały sprawnie jak co dzień, co podkreśla w swoim najnowszym komunikacie Naczelna Izba Aptekarska. W związku z nieprecyzyjnymi informacjami pojawiającymi się w niektórych mediach (m.in. Super Express, Radio Zet) informuję, że organizatorem zapowiadanej na wrzesień br. akcji protestacyjnej są organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych, a nie farmaceutów. Farmaceuci nie mają nic wspólnego z tymi działaniami. Od czego się

Mieć aptekę i jednocześnie nie mieć apteki? Tak może się stać, jeśli dobrze nie przeanalizujesz umowy franczyzowej. W założeniu podmiot z którym jako farmaceuta podpisujesz umowę ma wspomóc rozwój Twojego biznesu – gwarantować wsparcie marketingowe, atrakcyjne oferty i szybki serwis. W rzeczywistości często tracisz kontrolę nad jej prowadzeniem, jednocześnie dalej w pełni za nią odpowiadając. Naczelna izba Aptekarska opublikowała komunikat, w którym wprost przestrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o współpracy franczyzowej. Wskazuje, że coraz częściej spływają do niej informacje „że podmioty, które na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie mogą uzyskać nowego zezwolenia na prowadzenie apteki lub nie mogą zwiększać liczby prowadzonych