Prof. Rogalski: Ograniczenia antykoncentracyjne dotyczą też przejmowania aptek

Nie do przyjęcia jest interpretacja, że przepisy zabraniające wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli wnioskodawca lub podmioty przez niego kontrolowane prowadzą co najmniej 4 apteki, obowiązują tylko w chwili wydawania zezwolenia – twierdzi prof. Maciej Rogalski, radca prawny, wykładowca na Uczelni Łazarskiego. I dodaje, że zasada ta dotyczy np. rozwoju sieci i przejęć placówek.

Według profesora przyjęcie interpretacji, że postanowienia art. 99 ust. 3 i 3a PF obowiązują tylko w chwili wydawania zezwolenia jest trudne do zaakceptowania, gdyż oznaczałoby w praktyce, że w sytuacji, gdy zezwolenia byłyby wydawane z naruszeniem prawa tj. art. 99 ust. 3 i 3a PF, nie mogą być już cofnięte. Prowadziłoby to do akceptacji i utrzymywanie stanu sprzecznego z prawem.

Zgodnie z art. 37ap ust. 1 pkt 2 PF, organy Inspekcji Farmaceutycznej zobowiązane są do podjęcia działań w zakresie cofnięcia zezwolenia, w przypadku, gdy przedsiębiorca po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w tym warunki określone w art. 99 ust. 3-3a 3 PF. Treść przepisu art. 37ap ust. 1 PF: „przestał spełniać warunki”, wskazuje na obowiązek podmiotu, które uzyskały zezwolenie, zapewnienia, aby warunki do uzyskania zezwolenia były spełnione nie tylko w chwili jego udzielenia, ale również przez cały okres prowadzenia działalności nim objętej. Chodzi o wszystkie warunki przewidziane przepisami prawa wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, czyli wprost sformułowane w zezwoleniu, jak i wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

Przeczytaj całą opinię – KLIKNIJ TUTAJ.

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www