sukces ZAPPA

Wielki sukces inspekcji farmaceutycznej i ZAPPA – pierwsze cofnięcie zezwolenia za naruszenie ADA przez sieć aptek

Kluczbork – miasto w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim. Historycznie leży na Dolnym Śląsku, na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. Według danych na 30 czerwca 2019 miasto było zamieszkane przez 23 554 osób. W Kluczborku działa obecnie 17 aptek, czyli na jedną aptekę przypada 1385 osób (średnia europejska to obecnie 4 500 osób na aptekę).
Co najmniej trzy z kluczborskich aptek zostały przejęte przez sieć aptek z naruszeniem ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Spółka z o.o. kontrolowana przez sieć, prowadzącą więcej niż 4 apteki, nabyła udziały w innej spółce, prowadzącej trzy apteki. Stworzyła więc grupę kapitałową, w ramach której przejęła kontrolę nad więcej niż 4 aptekami – a tego zabrania ustawa Prawo Farmaceutyczne, konkretnie wprowadzony ustawą „AdA” art.99.3a. W związku z tym, ZAPPA złożył wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięcie zezwoleń na prowadzenie tych aptek.
WIF wszczął postępowanie i po stwierdzeniu naruszenia prawa, zakończył je decyzją cofającą zezwolenia z art.37ap. Decyzję opatrzył bogatym i szczegółowym uzasadnieniem z licznymi odwołaniami do orzecznictwa sądowego.
Według najnowszych wyroków NSA (ostatecznych, np. II GSK 4336/17) „przejęcie zezwolenia i wykonywanie wynikających z niego uprawnień nie może abstrahować od określonych ustawą aktualnych warunków jego udzielenia.”
Innymi słowy, podmiot kupujący istniejącą aptekę musi spełniać aktualne warunki uzyskania nowego zezwolenia, czyli być farmaceutą lub spółką farmaceutów, którzy nie prowadzą więcej niż cztery apteki. Każda inna transakcja stanowi naruszenie przepisów i winna skutkować cofnięciem zezwolenia.
Po wejściu ustawy „AdA”, ZAPPA wykazał i opublikował ponad 700 przypadków przejęcia apteki z naruszeniem przepisów, złożył również wnioski o cofnięcie zezwoleń dla wielu spółek, które ominęły przepisy. Wnioski oczekują na rozpatrzenie przez inspektoraty.
„To bodaj pierwsze cofnięcie zezwoleń na prowadzenie aptek za naruszenie przepisów wprowadzonych ustawą Apteka dla Aptekarza. Cieszę się, że inspekcja dostrzega problem, właściwie interpretuje przepisy i zaczyna zdecydowanie działać. To daje jakże potrzebną nam wszystkim nadzieję na wyleczenie rynku po 15 latach narastającej patologii. Szczególnie cieszy mnie też sam ZAPPA – wciąż rozrastająca się grupa aptekarzy, którzy uwierzyli, że razem mogą wiele osiągnąć – walczyć o rynek, o prawo i jego egzekwowanie. Dziś mamy pierwszy spektakularny sukces! I nowy wiatr w żagle.”  – komentuje Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.
Przejmowanie aptek z naruszeniem przepisów antykoncentracyjnych prowadzi do tworzenia nielegalnych przewag konkurencyjnych, w wyniku czego upadają apteki działające poprawnie i zgodnie z prawem, a na rynku pozostają te, naruszające prawo. Pacjenci są pozbawiani właściwej opieki, bo apteki sieciowe, nastawione wyłącznie na zysk mogą zagrażać zdrowiu pacjentów (o czym szeroko mówi orzecznictwo TSUE). Przejmowanie rynku z ominięciem przepisów jest także drogą przejęcia polskiego rynku aptecznego przez firmy zagraniczne, w dodatku nieodprowadzające w Polsce podatków – to strata dla nas wszystkich.
DECYZJA WIF << KLIKNIJ TUTAJ
Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www