WIF: Warunki wydania zezwolenia na prowadzenie apteki należy spełniać przez cały czas | 12 decyzji w sprawie aptek DOZ

Z radością zawiadamiamy, że 28. lipca podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał 12 decyzji kończących postępowanie z wniosku ZAPPA w sprawie naruszania przez sieć DOZ obowiązujących od 2004 r. limitów antykoncentracyjnych, 1% w województwie (jedna z decyzji w załączeniu).

WIF potwierdził, że 12 spółek DOZ stanowi grupę kapitałową, która prowadzi w województwie 16 aptek. Limit antykoncentracyjny w woj. podlaskim wynosi 4 apteki. 

Zatem 12 aptek DOZ działa z naruszeniem prawa – art. 99.3 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Na mocy decyzji WIF, grupa kapitałowa prowadząca sieć aptek DOZ została zobowiązana do usunięcia uchybień i dostosowania się do określonych prawem wymagań, pod rygorem cofnięcia przez WIF nadliczbowych zezwoleń z mocy art.37ap. 

Sieć dostała na to 6 miesięcy.

Decyzja WIF nie jest ostateczna, podlega odwołaniu do GIF.

W uzasadnieniu decyzji Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podał szereg argumentów, a wśród nich, że warunki prowadzenia apteki muszą być spełniane przez cały czas jej prowadzenia, a nie tylko w momencie wydania zezwolenia. 

Co ciekawe, dwa tygodnie po wydaniu decyzji, konieczność przestrzegania limitów antykoncentracyjnych oraz wszystkich innych przesłanek, koniecznych do uzyskania zezwolenia przez cały czas prowadzenia apteki potwierdził w dwóch wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 3573/17 oraz II GSK 4336/17 z 11. sierpnia 2020). 

NSA wskazał, że „podmiot przejmujący zezwolenia pierwotnie udzielone podmiotowi przejmowanemu musi spełniać warunki, od spełniania których jest uzależnione jego przyznanie, albowiem przejęcie zezwolenia, a co za tym idzie wykonywanie wynikających z niego uprawnień, nie może abstrahować od określonych ustawą aktualnych warunków jego udzielenia.” 

Wyroki NSA potwierdzają interpretację prezentowaną od lat przez Ministerstwo Zdrowia, GIF, NIK, także przez samorząd aptekarski i ZAPPA. Tym samym otwierają nowy rozdział w walce o doprowadzenie rynku aptecznego do stanu zgodnego z prawem. 

W 14 kolejnych wojewódzkich inspektoratach prowadzone są również na wniosek ZAPPA analogiczne postępowania wobec sieci DOZ. W maju 2018 r. złożyliśmy wnioski o cofnięcie 413 zezwoleń tej sieci, ponieważ tyle aptek tej sieci narusza limity antykoncentracyjne.

„Ostatnie wyroki NSA dają jasną wykładnię w sprawie naruszania limitu 1%, ale też, co warte podkreślenia, przejmowania aptek po wprowadzeniu ustawy „AdA”, z naruszeniem jej przepisów.

Sąd wyraźnie podkreślił, że podmiot przejmujący aptekęmusi spełniać aktualne warunki udzielenia zezwolenia. Oznacza to, że po wejściu AdA, uprawnienia do nowego zezwolenia, niezależnie od sposobu jego pozyskania, ma wyłącznie farmaceuta lub spółka farmaceutów, jeżeli nie prowadzi więcej niż 4 aptek. Mimo, że taka interpretacja była oczywista, sieci ryzykowały. Teraz przyjdzie czas rozliczeń, bo również w tych sprawach wysłaliśmy do WIF szereg wniosków, szykujemy też kolejne.

Dla zwiększenia naszej efektywności, przyspieszenia porządków, ponownie zachęcam wszystkich farmaceutów, właścicieli aptek do wspierania naszych działań i wstępowania do ZAPPA. Potrzebujemy Was!” – Marcin Wiśniewski – prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

 

WIF – decyzja – kliknij i przeczytaj

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www