ZAPPA – 2 zdania o lobby sieci

Odpowiadając na absurdalne ataki ZPP i ZPA Pharmanet na ustawę nazwaną „apteka dla aptekarza” pragniemy zwrócić uwagę na kilka kwestii:

1. Związek Pracodawców Aptecznych Pharmanet reprezentuje interesy m.in. wszystkich zagranicznych korporacji, które prowadzą w Polsce sieci aptek.

http://www.pharmanet.org.pl/

2. ZPA Pharmanet jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Konfederacji Lewiatan, a ZPP i Lewiatan reprezentują interesy ZPA Pharmanet i jego członków.

http://zpp.net.pl/zpa-pharmanet-w-gronie-czlonkow-zpp/

3. Reprezentowane przez ZPP (Pharmanet i Lewiatan) korporacje od lat, naruszając przepisy antykoncentracyjne opisane w ustawie Prawo Farmaceutyczne zdobywają przewagę na polskim rynku aptecznym, doprowadzając do sytuacji, że ok. 10% rynku działa z naruszeniem przepisów (2016r).

(uzasadnienie ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1126)

4. Jak wynika z raportów ministerstwa finansów, kilka największych spośród reprezentowanych przez ZPP (Pharmanet i Lewiatan) korporacji posiadających w Polsce sieci aptek osiągnęło w 2016r przychód w wysokości 7,3 mld zł, nie płacąc przy tym ani grosza podatku CIT.

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/indywidualne-dane-podatnikow-cit

5. W wyniku nieuczciwych działań sieci, od lat z rynku znikają apteki indywidualne, prowadzone przez polskich aptekarzy. To polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, płacące podatki, stanowiące profesjonalną część rynku, będące rzeczywistymi placówkami ochrony zdrowia, a prowadzący je farmaceuci to istotny element polskiej klasy średniej. W latach 2011-2015 upadło ok. 4 tys. takich aptek. Apteki sieciowe to placówki komercyjne, wypierające z rynku apteki profesjonalne, mogące zdaniem choćby wyroków ETS stanowić zagrożenie zdrowia publicznego.

6. Cele ustawy zwanej „apteka dla aptekarza” zostały opisane w uzasadnieniu ustawy. Na pierwszym miejscu ustawodawca postawił ochronę rodzimego rynku przez zatrzymanie: „niebezpieczeństwa całkowitej monopolizacji rynku usług farmaceutycznych i przejęcia go przez duże, międzynarodowe podmioty, spowodowane m. in. nieprzestrzeganiem ustawowych zakazów koncentracji, takich jak np. 1% aptek w województwie; według danych IMS Health występują w Polsce bardzo silne tendencje koncentracyjne, które szczególne natężenie osiągnęły w ostatnich latach”

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1126

Ustawa stworzyła olbrzymia barierę dla dalszego niekontrolowanego rozwoju sieci, dlatego jest przedmiotem ataków korporacyjnego lobby – ZPP ( Pharmanet i Lewiatan) . W ostatnich dniach Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek opublikował listę 546 aptek, które z dużym prawdopodobieństwem stały się łupem sieci zagranicznych już po wejściu ustawy w życie, co stanowiłoby naruszenie jej celu i zapisów i winno zostać sprawdzone przez organy inspekcji farmaceutycznej i, jeśli zostanie potwierdzone, winno w zgodzie z Prawem Farmaceutycznym zaowocować cofnięciem zezwoleń na prowadzenie wymienionych aptek.

Ataki ze strony ZPP (Pharmanet i Lewiatan) są odpowiedzią i próbą odwrócenia uwagi od naszego alarmu.

7. Zgodnie ze stanowiskiem ZPP z listopada 2016r (jeszcze przed wprowadzeniem ustawy) ustawa miała doprowadzić do:

wzrostu cen leków, spadku ich dostępności, ograniczenia konkurencji, zahamowania rozwoju gospodarczego, spadku wartości aptek, obniżenia jakości usług, ograniczenia rozwoju zawodowego farmaceutów, wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i hospitalizacji, i innych.

http://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-skutkow-oceny-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-farmaceutyczne/

Środowisko aptekarskie od początku podważało  opinie lobby sieci, jako bezwartościowe, nie odnoszące sie do rzeczywistości, przedstawiało  zarówno badania naukowe, jak i np. wyroki ETS, które wprost stwierdzały, ze apteka prowadzona przez nie farmaceutę może stanowić zagrożenie zdrowia publicznego. Jak stwierdzono w podsumowaniu funkcjonowania rynku po roku od wejścia ustawy,

ŻADEN z głoszonych przez korporacyjno – sieciowe lobby CZARNYCH SCENARIUSZY nie sprawdził się, co po raz kolejny wskazuje na brak podstaw merytorycznych tych opinii oraz ich jedyny cel – zastraszenie opinii publicznej i decydentów, wprowadzenie niepewności, zwątpienia itd.

Podobnie, zgłaszane obecnie opinie nie maja się nijak do faktycznych skutków ustawy – realizacja rozproszenia rynku i przenoszenia się aptek na tereny wiejskie dokonywać się będzie w dłuższej perspektywie czasowej, m.in. w wyniku doprowadzenia rynku do stanu zgodnego z prawem, co jest główną ideą przyświecającą naszemu związkowi (ZAPPA).

MEDIA O NAS/PORUSZANYM TEMACIE:

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www