Kolejna opinia profesora prawa – sieciom, które przekroczyły limity koncentracji aptek należy cofać zezwolenia

W minionym tygodniu opinią w sprawie limitów koncentracji aptek podzielił się kolejny ekspert prawa – profesor Robert Gwiazdowski (jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – organizacji, która reprezentuje wszystkie zagraniczne sieci apteczne w Polsce). Profesor napisał na Twitterze, że wszystkim sieciom, które przekroczyły limit 1% należy cofnąć zezwolenie na prowadzenie ponadlimitowych aptek. Jego zdaniem sukces nie usprawiedliwia działania niezgodnego z prawem.

Profesor Robert Gwiazdowski popiera cofanie zezwoleń za przekroczenie limitów 1% aptek w województwie i jednocześnie oferuje swoją pomoc prawną w tym zakresie:

Przypomnijmy, że w przypadku największej sieci w Polsce, ZAPPA w maju 2018r. wniosek o cofnięcie zezwoleń dla 413 ponadlimitowych aptek oraz kilka wniosków w sprawie naruszenia przepisów AdA.

Teraz aptekarze wespół z prof. Robertem Gwiazdowskim oczekują wszczęcia postępowań w sprawie każdego ze zgłoszonych przypadków naruszenia limitów.

Wspomniana dyskusja wskazuje, że jesteśmy zgodni, co do obowiązku stosowania prawa – został naruszony limit, trzeba cofnąć zezwolenia. To opinia kolejnego profesora prawa – Marcin Wiśniewski – prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Brak komentarzy
Zostaw komentarz
Imię
E-mail
Adres strony www