Title Image

Aktualności

Strona główna  /  Aktualności (Page 2)

7 lutego tego toku do kancelarii łódzkiego WIF wpłynął wniosek spółki X o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki. Na bazie danych z KRS WIF ustalił, że w spółce doszło do zmiany wspólników, w wyniku czego została zmieniona również nazwa spółki. WIF wezwał spółkę do złożenia zaświadczenia o posiadaniu przez nowego członka prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Strona wystosowała swoje stanowisko wskazując, że spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed wejściem w życie ustawy z 7.04.2017r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która wprowadziła wymóg, aby w spółce jawnej zasiadali wyłącznie wspólnicy będący farmaceutami posiadającymi prawo do wykonywania zawodu. Spółka złożyła odwołanie od

W obliczu dodatkowego dnia wolnego, który ustawodawca uchwalił ze względu na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, wśród aptekarzy pojawiły się wątpliwości. Czy 12 listopada to dzień wolny od pracy czy jednak apteki, które w ciągu roku pełnią dyżury, będą zobowiązane do tego także tego dnia? Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym komunikacie poinformowało, że "apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy". Źródło: Ministerstwo Zdrowia - kliknij, aby przeczytać cały komunikat

Czy udział apteki w programie Karta Dużej Rodziny jest naruszeniem prawa farmaceutycznego? Mec. Krystian Szulc z ŚIA wydał w tek kwestii opinię prawną. Praktyka stosowania karty wygląda tak, że na stronach miast umieszczone są firmy honorujące kartę duże rodziny, często z określeniem, jaki rabat jest oferowany w danej firmie, co dla apteki jest zakazane. Mecenas wskazuje, że apteka winna podać tylko dane określone w art. 94a oraz uwidocznić w aptece informację, że apteka uczestniczy w programie Karta Dużej Rodziny. Informacja o wysokości bonusu dla posiadacza karty powinna znajdować się TYLKO W APTECE. Zdaniem Szulca, nie ma potrzeby zmiany obowiązującego zapisu art. 94a prawa

Dyżury aptek to niekończąca się historia. Niezwykle męcząca dla aptekarzy. Samorządowcy wykorzystując w swych argumentach misję i etykę zawodu farmaceuty, zmuszają farmaceutów do pracy ponad możliwości lub do pracy takiej, która rujnuje finansowo ich działalność. Nie chodzi tu o zbijanie kokosów, chodzi o to, aby aptekarz nie musiał dokładać z własnej kieszeni do realizowania obowiązku, który często mija się z celem. Czy spokój, próby dyskusji i wymiany argumentów przyniosą w końcu oczekiwany konsensus? Farmaceuci co do zasady są legalistami, ludźmi nieskłonnymi do brutalnej walki o swoje interesy. Nawet w tak ważkich sprawach nie palimy więc opon pod sejmem. To nasza zaleta, ale

Kilka miesięcy temu Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał odmowę wywozu 300 opakowań Colistinu TZF przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA wskazując, w aptekach szpitalnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wystąpił brak tego leku. Wywóz leku zagrożonego brakiem dostępności dla polskich pacjentów okazał się więc niemożliwy. Producent złożył jednak od decyzji GIF odwołanie i wyjaśnił, że braki leku na polskim rynku spowodowane były przeniesieniem produkcji substancji czynnej do nowego miejsca wytwarzania. Polfa wyjaśnia, że od 15 marca tego roku produkt jest już dostępny na rynku bez ograniczeń.  Spółka przedstawiła jednocześnie prognozę produkcji przedmiotowego leku w najbliższych miesiącach oraz wskazała, że obecnie produkt będzie

Podczas zgromadzenia ogólnego Europejskich Związków Zawodowych (EPhEU), które w tym roku odbyło się w Warszawie (16 października), Europejska Organizacja Związków Zawodowych, wybrała dr. n. farm. Piotra Merksa, na sekretarza generalnego EPhEU. Piotr Merks zastąpił na stanowisku mgr farm. Raimunda Podroshko z Izby Aptekarskiej w Austrii. Prezydentem organizacji została Katarina Fehir Šola z Chorwacji. Oficjalne przekazanie obowiązków odbędzie się w Wiedniu 7 grudnia 2018 roku. Źródło: Rynek Aptek  

Szanowny Panie Premierze, Panowie Ministrowie Zdrowia i Sprawiedliwości, Panie Główny Inspektorze Farmaceutyczny, Panie i Panowie Wojewodowie, Podstawą rozwoju państwa jest sprawna gospodarka. Aby taką była, państwo musi zapewnić warunki, w których przedsiębiorcy działają i konkurują uczciwie i zgodnie ze swoją misją. W tym celu na całym świecie tworzy się prawa antymonopolowe, powołuje silne instytucje, których zadaniem jest ich egzekwowanie. Prawo antymonopolowe tworzone jest by w interesie publicznym chronić konkurencję przed negatywnymi działaniami uczestników rynku. Reguluje ono zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w tym nadmiernym koncentracjom przedsiębiorstw.  O ile państwo polskie z wielką atencją roztacza antymonopolowy nadzór nad szeregiem sektorów, zadziwiającym jest pozostawienie rynku aptecznego bez

Szeroko dyskutowana zmiana prawna, umożliwiająca wysyłkową sprzedaż leków na receptę osobom niepełnosprawnym budzi kontrowersje. Począwszy od względów bezpieczeństwa transportu, przez ich doręczenie do rąk własnych,  po możliwości wielu nadużyć. Czy Polacy tej zmiany oczekiwali? Czy chcieliby, aby leki dostarczał im kurier? Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki zleciło przeprowadzenie w tym temacie badania opinii. Co pokazują wyniki? Okazuje się, że badani (polscy pacjenci) nie orientują się jakie przepisy regulują kwestię wysyłkowej sprzedaży leków. Brak świadomości dotyczy aż 64% respondentów. Znamienny jest fakt, że aż 66% Polaków sprzeciwia się wysyłkowej sprzedaży leków (wyjątkiem jest sprzedaż niepełnosprawnym). Nieświadomość regulacji prawnych powoduje, że w pierwszym momencie

Eugeniusz Jarosik, prawnik, dyrektor Biura WOIA w Poznaniu w "Farmacji Wielkopolskiej" przedstawia swoją opinię na temat zaskakującej, bo nagłej i nie poprzedzonej postulatami zainteresowanych, zmiany w Prawie farmaceutycznym - wysyłkowej sprzedaży leków dedykowanej osobom niepełnosprawnym. W swojej rozprawce Pan Eugeniusz wymienia szereg zagrożeń związanej z szybkim, niekonsultowanym i nieprzemyślanym wdrożeniem pomysłu. Wskazuje on na: brak zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającemu farmaceucie na weryfikację orzeczenia o niepełnosprawności; brak właściwego nadzoru ze strony inspekcji farmaceutycznej nad internetową sprzedażą leków; brak mechanizmów pozwalających na kontrolę firm kurierskich i pocztowych w zakresie obrotu lekiem; wzrost zagrożenia wprowadzania do obrotu leków sfałszowanych; brak możliwości udzielenia pacjentowi informacji o

Nie bez powodu uważamy, że leki do pacjentów powinien dostarczać farmaceuta. Minimalizacja ryzyka nadużyć, bezpieczeństwo dostawy - leki przewożone w odpowiednich warunkach i do właściwej osoby oraz opieka farmaceutyczna, która raz - wykorzystywałaby obszerną wiedzę farmaceuty w służbie pacjentowi, dwa - podnosiłaby prestiż zawodu. Jeśli ktoś ma wątpliwości i nadal uważa, że kurier dostarczy leki w ten sam sposób, to polecamy jego uwadze poniższe video: Można dostarczyć do rąk własnych, można wrzucić przez płot